Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Література. 2. Гриншпун И.Б. Введение в психологичю


1. Бородкина Г.Е., Заремба Г.Ф. Рекомендации по разработке методического комплекса занятий по теме " Конфликт". - М., 1988.

2. Гриншпун И.Б. Введение в психологичю. – М., 1994.

3. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии н психогигиене общения. - М., 1987.

4. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. - К., 1996.

5. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влиянне на людей: Пер. с англ. - М., 1989.

6. Корнелиус X., Фзиир Ш. Выиграть может каждый. Как разрешать конфликты: Пер. с англ. - М., 1992.

7. МакаровС.Ф. Разрешенне конфликта //ЗКО. - 1989. - №7.

8. Муравьева Н.В. Язык конфликта. - М., 2002.

9. Пірен М. Конфліктологія: Підручник. - К., 2001.

10. Скотт Дж. Конфликты, пути их преодоления: Пер. с англ. - К., 1991.

11. Фарсон Р., Кейес Р. Выигрывает тот, кто делает больше ошибок: Пер. с англ. - М., 2006.

 

 

Тема 7. Імідж ділової людини. Публічний виступ.

План семінарських занять

1 Сутність та значення іміджу. Зв’язок іміджу з архетипами.

2 Вплив іміджу на цільову аудиторію.

3 Імідж ділової людини. Характеристики іміджу.

4 Поведінкова сторона іміджу ділової людини

5 Особливості публічного виступу. Контакт оратора й слухачів.

6 Здатність переконання оратора.

7 Особливості спілкування лектора з аудиторією. Визначення мотивації аудиторії.

8 Психологічний стан лектора як умова успіху.

9 Вербальні та невербальні особливості впливу на аудиторію.

Ключові поняття: імідж, компоненти іміджу, поведінкова сторона іміджу, етапи спілкування з аудиторією: до комунікативний, перед комунікативний, комунікативний, пост комунікативний.

 

Питання для дискусії.

1. Як лектору швидше та правильніше дізнатись про очікування незнайомої аудиторії відносно його виступу?

2. Як шукати баланс між бажаним іміджем для певної цільової аудиторії, та власним самовідчуттям?

3. Чи достатньо уміло користуватись механізмами психологічного впливу для успішного просування іміджу?

 

Завдання та питання для самоконтролю

 

1 Який зв'язок існує між іміджем та архетипами?

2 В чому полягає сутність іміджу?

3 Які існують підходи до вивчення іміджу?

4 Які існують компоненти іміджу?

5 Які шляхи формування іміджу ділової людини?

6 Які вимоги висуваються до тактики спілкування в діловому етикеті?

7 Які існують механізми психологічного впливу?

8 Які існують вимоги до спілкування з аудиторією?

9 Що дає можливість лекторові підтримувати емоційну напругу в аудиторії?

10 Які існують етапи спілкування в аудиторії?

11 Як невербальні засоби спілкування впливають на успіх лектора?

12 Як особистість та поведінка лектора впливає на враження слухачів?

13 Як вірно визначити мотивацію слухача?

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал