Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Індивідуальне завдання № 8. Стрес та його попередження в діловому спілкуванні


1. Сутність стресу. Фактори впливу на стрес.

2. Фази розвитку стресу. Види стресу.

3. Особливості стресу в діловому спілкуванні.

4. Методи боротьби зі стресом.

5. Методи запобігання стресу.

6. Перша допомога при гострому стресі.

7. Стресовий стиль життя сучасної людини.

8. Інформаційний стрес.

9. Комунікативний стрес.

10. Емоційний стрес

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ З ПСИХОЛОГІЇ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Спілкування як соціально-психологічна проблема. Ділове спілкування: види та форми

1. Роль міжособистісних взаємин у спілкуванні.

2. Спілкування як обмін інформацією.

3. Бар’єри на шляху до взаєморозуміння.

4. Побудова образу партнера по спілкуванню.

5. Використання особливостей психіки людини в спілкуванні.

 

Невербальні особливості ділового спілкування. Види і форми».

1. Паралінгвістичні та екстралінгвістичні засоби спілкування.

a. Дослідження міміки в психології.

b. Особливості невербальної культури у народів світу.

c. Спостереження як метод пізнання партнера по спілкуванню.

d. Особливості мовленнєвої поведінки партнера по спілкуванню.

e. Мова і мовленнєве спілкування.

11. Шляхи розвитку мови як засобу спілкування.

12. Функції мови в спілкуванні.

13. Особливості пантоміміки співбесідника в процесі спілкування.

 

Ділова бесіда як основна форма ділового спілкування

 

a. Повідомлення як спосіб спілкування.

b. Засоби впливу на людей під час ділової бесіди.

c. Засоби захисту від маніпуляції в діловій бесіді.

d. Самопрезентація в діловий бесіді.

e. Техніки прихованої маніпуляції партнером.

f. Встановлення контакту в діловій бесіді.

g. Підготовка до ділової бесіди як умова її результативності.

h. Орієнтування в ситуації та людях як запорука успішності ділової бесіди.

i. Адаптування на новому робочому місті.

j. Сутність самоманіпуляції.

k. Встановлення контакту з іншою людиною.

l. Цінності та критерії в спілкуванні.

m. Робота з очікуваннями людини в НЛП.

Психологічні аспекти переговорного процесу.

1. Переговори як обмін думками.

2. Фактори позитивних результатів переговорів.

3. Нарада.

4. Збори як форми прийняття колективного рішення.

5. Регуляція переговорного простору як запорука успішного вирішення конфлікту.

 

Суперечка. Дискусія. Полеміка.

 

1. Прийоми впливу в дискусії на співбесідника.

2. Приєднання та віддзеркалювання як форми спілкування в дискусії.

3. Позитивні моменти суперечки.

4. Полеміка: фактори перемоги і поразки.

5. Чи є істина в суперечці?

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал