Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


З психології ділового спілкування. 1. Спілкування як взаємодія


1. Спілкування як взаємодія. Самопрезентація в спілкуванні.

2. Механізми взаєморозуміння. Рівні взаєморозуміння.

3. Ефекти в спілкуванні.

4. Моделі спілкування. Актуалізація та маніпуляція.

5. Стилі ділового спілкування. Спрямованість людини в спілкуванні.

6. Сутність та специфічні ознаки ділового спілкування. Рівні моральної культури спілкування.

7. Підходи до спілкування в залежності від ролі іншого.

8. Вимоги до ділового спілкування.

9. Поняття про вербальне та невербальне спілкування. Роль мови в спілкуванні. Форми мови.

10. Сутність невербального спілкування. Фактори, що впливають на невербальне спілкування.

11. Класифікація невербальних засобів спілкування.

12. Кінесика. Види жестів.Загальноприйняті жести.

13.Такесика. Роль такесичних засобів. Неадекватне використання такесичних засобів.

14. Проксеміка. Теріторіальні зони.

15. Паралінгвістика та екстра лінгвістика.

16. Невербальні засоби і культура спілкування.

17. Особливості ділової бесіди. Складові ділової бесіди.

18.Підготовка до ділової бесіди. Техніка передачі інформації.

19. Поведінка людини на початку ділової бесіди. Встановлення особистісного контакту в бесіді.

20. Врахування ролі іншого в діловій бесіді. Вплив на людину в діловій бесіді.

21. Розв’язання протиріч в діловій бесіді. Поняття про атрибуцію. Закономріності атрибуції.

22. З’ясування протиріч в діловому спілкуванні з точки зору цінностей партнера. Види цінностей.

23. Способи реагування на повідомлення співбесідника в діловій бесіді.

24. Правила, які використовуються для прийняття рішення в діловій бесіді.

25. Дискусія. Ознаки дискусії. Форми організації дискусії.

26. Види слухання в дискусії. Характер надання інформації.

27. Спор та його особливості. Види спору.

28.Засоби коректного вирішення спору.

29. Полеміка та її особливості.

30. Прийоми переконання в дискусії і спорі.

31. Запитання та відповіді в спорі.

32. Поведінка учасників спору. Недозволені прийоми в спорі.

33. Поняття про конфлікт. Структура конфлікту. Динаміка конфлікту.

34. Внутрішньоособистісний конфлікт, його види та засоби вирішення.

35. Міжособистісний конфлікт та стилі його розв’язання.

36. Конфліктогени. Механізм ескалації конфліктогенів.

37. Прийоми, які слід використовувати при розв’язанні конфліктку.

38. Розв’язання конфліктів за допомогою посередника.

39. Формування готовності до виходу з конфлікту в діловому спілкуванні.

40. Способи протистоянні «конфліктній людині» в діловому спілкуванні.

41. Специфіка конфлікту в діловому спілкуванні. Заборонені прийоми в конфлікті.

42. Сутність іміджу та його значення.

43. Зв'язок іміджу з масовою свідомістю людей. Імідж та стереотип.

44. Імідж та архетип. Врахування архетипічних образів в формуванні іміджу.

45. Імідж ділової людини. Фактори впливу.

46. Зовнішня складова іміджу ділової людини та її роль.

47. Внутрішня складова іміджу ділової людини.

48. Процесуальна сторона іміджу ділової людини та її роль.

49. Особистість та імідж.

50. Сутність стресу. Фактори стресу.

51. Визначення стресу Г. Сельє. 3 фази розвитку стресу.

52. Групові фактори стресу в діловому спілкуванні.

53. Організаційні фактори стресу в діловому спілкуванні.

54. Виробничі фактори стресу в діловому спілкуванні.

55. Суб’єктивні фактори, що впливають на стрес. Біологічний та психологічний стрес.

56. Методи боротьби зі стресом.

57. Методи профілактики стресу.

58. Перша допомога при гострому стресі.

59. Стресовий стиль життя сучасної ділової людини.

60. Сутність переговорів. Конфронтаційний та партнерський підходи до переговорів.

61. Позиційний торг як стратегія переговорів. Особливості протистояння крайніх позицій позиційного торгу.

62. Принципова стратегія переговорів, її критерії.

63. Стадії проведення переговорів.

64. Аналіз позиції партнера в переговорах. Прорахунки, які заважають дійти згоди.

65. Тактичні прийоми ведення переговорів при позиційному торгу (протистояння позицій).

66. Тактичні прийоми ведення принципових переговорів (на основі взаємних інтересів).

67. Тактичні прийоми «з подвійним змістом» в переговорах.

68. Показники успішності переговорів.

69. Переговорний простір та рішення в переговорах.

70. Особливості публічного виступу. Умови успіху публічного виступу.

71. Особистісний вплив оратора на характер спілкування з аудиторією. Основні причини можливої суперечки оратора з аудиторією.

72. Елементи підготовки до публічного виступу. Страх при виступі.

73. Презентація як вид публічного виступу.

74. Здатність переконання оратора та його мовленнєва майстерність.

75. Зворотний зв'язок з аудиторією як умова успішності публічного виступу. Визначення мотивації слухачів.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал