Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Економічна оцінка ефективності інвестиц


- Прості (статист) методи – проста норма прибутку

- строк окупності

- Методи дисконтування – поточна вартість (NPV)

- внутрішня норма прибутку (IRR)

Оцінка ризикованості

- Аналіз чутливості

- Сценарный анализ

- Імітація метода Монте-карло

*Оцінка привабливості інвестицій

- Прості методи

- Методи дисконтування

Критерієм еф-ті інвест проекту є рівень прибутку отриманого на вкладений капітал: який повністю компенсує інфляційну зміну покупної здатності грошей; повинен забезпечити мінімальний гарантований рівень доходності; повинен покрити ризик інвестора

Прості методи – не враховують тривалості капіталовкладень, а також не враховують нерівнозначність грошових потоків, що виникають в різні моменти. Їх можна використати на попередньому етапі оцінки проекту.

1. Проста норма прибутку (не враховуючі періоду часу протягом якого здійсн інвестування)

SRR = NP/I

NP – чистий прибуток

I – сума капіталовкладень

2. Строк окупності

PB = I/сумуСF

I – інвестиційні витрати

CF – грошові потоки за період реалізації проекту

Методи дисконтування – або методи відносної ефективності інвест діяльності

Переваги: - порівн різні інвестиц проекти; - врахов час здійснення інвестиц.

Оцінка ефективності капіталовклад здійсн з урахуванням фактору часу. Для цього необх привести майбутню вартість прибутків до теперешн капіталовкладень, - порівняти їх.

Ставка дисконту використ для коректув майб інвест діяльності.Показник майбутньої діяльності зменьш на ставку дисконту і привод до теперешн вартості.

Ставка дисконту має 3 складові: - темп інфляції; - min реальна норма прибутку (ставки ОВДП 7-9%); - коефіціент, що врахов ступінь інвестиц ризику.

Методи розрахунку дисконтного множника

Метод розрахунку чистого приведеного ефекту (майб потоки привод до теперешн вартості)

NPV = сума СF – I0

(1+r)n

NPV – чиста поточна вартість проету

CF – грошовий потік за період реалізації проекту, r – ставка дисконтування, I0 - інвестиційні вкладання

n – кільк років

Метод використ при оцінці проекту, прі порівнянні проектів NPV повинна бути більше нуля.

Метод розрахунку майбутньої вартості інвестованоного капіталу (скільки в майбутньому буде коштувати наш проект).

FV = PV(1+r)n

FV – майбутня вартість

PV – теперішня вартість інвестованого капіталу

Розрахунок індекса прибутковості

PI = CF

(1+r)n I0

PI – індекс прибутковості

Може виступати в якості критерія ефективності проекту.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал