Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні фонди підприємства: роль, основні елементи, облік та оцінка


Вигот-ня продукції (виконання робіт, надання послуг) здійснюється в процесі взаємодії праці людини та пеквних засобів в-ва (ЗВ), які за своїм мат.-реч. складом становлять в-чі фонди п-ва, усю сук-ть яких поділяють на основні та оборотні. ЗВ як сук-ть засобів і предметів праці не можна ототожнювати в-чими фондами, так як:

ел-ти ЗВ стають в-чими фондами лише з моменту їх безпосер. використання у в-чому процесі;

в-чі фонди на відміну від ЗВ – виключно вартісна ек. категорія.

Основні фонди (Оф) – засоби праці, які мають вартість і функц-ть у в-ві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції (платні послуги), що виробляється, частинами в міру спрацювання.

Оф визначають хар-р мат.-тех. бази в-чої сфери на різних етапах її розвитку. Зростання обсягу й удосконалення засобів праці забезпечують безперервне підвищення тех. оснащеності та продуктивності праці в-чого персоналу. Знаряддя праці, які є найбільш активною частиною Оф, становлять мат. основу в-чої потужності п-ва.

Оцінка Оф – грош. вираження їх вартості. Вона об’єктивно необхідна для правильного визначення загал. обсягу Оф, їх динаміки і стр-ри, розрахунку ек. пок-ків госп. діял-ті п-в та ін. суб’єктів госп-ня.

Види оцінки Оф:

· залежно від моменту проведення оцінки – за первинною або відновною вартістю;

· залежно від стану Оф – за повною або залишковою вартістю.

Вартість Оф:

· первинна (початкова) – фактична вартість на момент проведення оцінки (кошторисна в-ть буд-ва в-чих приміщень, первинна в-ть устаткування з урах. його транп-ня та монтажу на місці експлуатації);

· відновна – в-ть відтворення Оф за сучас. умов в-ва. Вона врах. ті самі витрати, що й первинна, але за сучас. цінами. Для забезпечення порівняності вартісної оцінки Оф періодично проводиться їхня переоцінка за відновною в-тю;

· повна (первинна й відновна) – в-ть у новому, не спрацьованому стані. Саме за цією в-тю Оф рахуються на балансі п-ва протягом їх функц-ня;

· залишкова – характеризує реальну в-ть Оф, ще не перенесену на в-ть вигот.продукції; = повна в-ть - нагромаджена Σ спрацювання Оф; викор-ся для розрахунків норм аморт. відрах-нь і визначення наслідків ліквідації спрацьованих Оф.

Балансова в-ть:

I. на поч. розрахунк. року: БВ*=БВо+Вноф+Вкр+Врек-Вв-АВо, де БВо- баланс. в-ть Оф на поч. року, що передував звітному; Вноф- витрати на придбання нових Оф; Вкр- в-ть кап.ремонту Оф; Врек- витрати на реконструкцію в-чих приміщень і молернізацію устатк-ня; Вв- в-ть виведених з експлуатації Оф протягом року, що передував звітному; АВо- Σ аморт. відрах-нь, нарахованих у році, що передував звітному;

II. на поч. наступного за звітним року: врах-ся абсолют. величини введення в дію та вибуття протягом звіт. року, оскільки Оф мають діяти (не діяти) протягом усього наступ. року незалежно від дати введення чи вибуття їх у звіт. році.

Необхідною умовою правильного обліку й планування відтворення Оф є їхня клас-ція:

видова (викор-ся бухобліком і статистикою): будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини й устатк-ня, транспорті засоби, інструмент, в-чий інвентар і приладдя, госп. інвентар, ін. Оф(бібліотеч.фонди, музей.цінності, багаторіч.насадження, капітал.вкладення в орендовані Оф);

Стр-ра Оф: активна частина – безпосередньо бере участь у в-чому процесі й завдяки цьому обумовлює певний обсяг і належну якість вигот.продукції; до неї переважно належать роб.машини та устатк-ня, вимір.та регулювал.прилади, обчисл.технвка, що є складовою АСУПТ, а також гірничі виробки шахт, газ.і нафтові свердловини, в-чий інструмент; пасивна ч. - створює умови для здійснення процесу в-ва; охоплює будівлі, споруди, ТЗ, силові машини та устатк-ня, передавал.пристрої, госп.інвентар та ін.Оф.

Видова (технол.) стр-ра Оф – співвідношення окремих їх видів (груп), у % до загал.обсягу на п-ві. За ін.однак.умов вона тим прогресивніша та ефектив., чим більша в їх складі питома вага активної ч..

Стр-ра Оф змін-ся під впливом багатьох чинників: особл-тей і тех.рівня в-ва, відтворювальної стр-ри інвестицій (кап.вкладень), вартості буд-ва в-чих об”єктів і рівня цін на технол.устаткування, терит.розміщення п-ва тощо. Загал.тенденція динаміки технол.стр-ри Оф різногалузевих п-в полягає у поступовому збільшенні частки їх активної ч..


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал