Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Залежно від способу утворення та формування статутного фонду


унітарні – створ. одним засновником, ст. фонд не поділений на частки (державні, комунальні, засновані на власності об’єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника);

корпоративні – утвор. двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором) –кооперативні, господ.товариства, засновані на прив. власність двох або більше осіб.

Залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації за рік:

Малі – 50чол., ВД=70 млн.грн.;

Середні – від 50до 250 чол., ВД до 100 млн. грн.;

Великі – понад 250 чол., ВД < 100 млн.грн..

за метою і характером діял-ті: комерційні і не-;

за наявністю влади на ринку: конкурентні, олігопольні, монопольні;

за характером ек. діяльності: виробничі, торговельні, фін.-кредитні, посередницькі, науково-виробничі та ін.;

за галузевим складом: пром., буд., с/г, транспортні, торг., страх., лізинг., банк., тур. та ін.;

за технолог.(терит.) цілісністю і ступенем підпорядк-ті: гол.(материн.), дочірні, асоційовані, філії.

добровільні об’єднання п-в:

· асоціація – договірне об’єднання п-в з метою постійної координації госп.діял-ті; не має права втручатися у виробничу і комерц.діял-ть будь-якого з її учасників;

· корпорація – договірне об’єднання господарюючих суб’єктів на основі інтеграції їх наук-техніч., в-чих і комерц.інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діял-ті кожного з учасників;

· консорціум – тимчас.статут. об’єднання промисл. і банк.капіталу для досягнення загал.мети;

· концерн – форма статут.об”єднань, що хар-ся єдністю власності і контролю; інтегрує п-ва різних галузей; госп.суб”єкти втрач. самостійність;

· картель- договірне об”єднання п-в переважно однієї галузі для здійснення спільної комерц. діяльності – регул-ня збуту вигот.продукції;

· синдикат- різновид картелю, для реалізації продукції учасників через зпільний збутовий орган(мережу) 1 з учасників; підібно може здійсн-ть закупівля сировини для всіх учасників; характерний для галузей з мас. в-вом однорід. продукції;

· трест- мономоліст. об”єднання п-в, що раніше належали різним підпр-цям, в єдиний в-чо-госп. комплекс; п-ва втрачають юр.і госп.самостійність, так як інтегруються усі напрямки діял-ті;

· холдінг- форма об’єднання капіталів; безпосер. не займається в-чою діял-тю, а використ. свої фін.кошти для придбання контрол.пакетів акцій ін. п-в, які є учасниками концерну або ін. добровіл. об”єднання; завдяки цьому Х. контролює діял-ть таких п-в; суб”єкти мають юр. і госп. самостійність; вирішення осн. питань їх діял-ті належ. халдінг. фірмі;

· фін.група- об”єднання юр.і екє самостійних п-в різних галузей; на відміну від концерну ФГ очолюють 1 або декілька банків, які розпорядж-ся капіталом п-в, що входять до них, координують усі сфери їх діял-ті.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал