Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сучасна класифікація підприємств та її практичне значення


Економіка підприємства держ іспит 2011

1. Сучасна класифікація підприємств та її практичне значення.

2. Види підприємств за розміром. Порівняльна характеристика критеріїв визначення підприємств за розміром в Україні та ЄС.

3. Економічні особливості та перспективи розвитку господарських товариств в контексті удосконалення регулювання їхньої діяльності.

4. Правові основи функціонування підприємств в Україні. Дайте характеристику законодавчих актів, що створюють основи регулювання діяльності підприємств в Україні та внутрішніх нормативних документів підприємств, розкрийте їх зміст.

5. Сутність та класифікація трудових ресурсів підприємства. Продуктивність праці персоналу та шляхи її підвищення.

6. Сутність заробітної плати та функції, що вона виконує. Форми та системи оплати праці.

7. Основна та додаткова заробітна плата: сутність, призначення, вплив на підвищення продуктивності праці персоналу.

8. Основні фонди підприємства: роль, основні елементи, облік та оцінка.

9. Методи оцінки та показники використання основних виробничих фондів.

10. Амортизаційна політика підприємства та її вплив на ефективність діяльності підприємства.

11. Оборотні засоби підприємства їх структура. Показники використання оборотних засобів підприємства

12. Основні напрями ефективного використання матеріальних ресурсів.

13. Нематеріальні ресурси та активи підприємства.

14. Сутність, види виробничої потужності підприємства.

15. Типи виробництва, змістовна характеристика кожного з них.

16. Принципові основи планування. Система планів підприємства. Методи планування діяльності та розвитку підприємства.

17. Класифікація витрат підприємства і структура собівартості продукції.

18. Методи формування ціни продукції (послуги) на підприємстві.

19. Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства.

20. Прибуток і рентабельність, їх значення і види.

21. Типова схема розподілу прибутку підприємств різних форм власності.

22. Прямі і непрямі податки, їх вплив на ефективність діяльності підприємства.

23. Класифікація інвестицій підприємства.

24. Визначення ефективності виробничих інвестицій.

25. Класифікація чинників зростання ефективності виробництва.

26. Реструктуризація підприємства.

27. Економічна безпека підприємства та її складові.

28. Оцінка фінансової безпеки підприємства.

29. Суть механізму санації підприємства.

30. Змістовна характеристика банкрутства підприємства. Діагностика банкрутства підприємства


 

Сучасна класифікація підприємств та її практичне значення

Підприємство – самостійний суб’єкт господарювання, створений засновником для задоволення особистих і суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Види п-в і їх характеристика

за формою власності майна:

§ приватне – на прив. власності громадян чи юрид. особи;

§ колективне – діє на основі колективної власності (реєстрац нових з 2005 року не відбувається);

§ комунальне – діє на основі комунальної власності терит. громади;

§ державне – на державній власності;

§ підприємство, засноване на змішаній формі власності

§

В Україні можуть діяти також інші види підприємств, передбачені законом

 

за належністю капіталу:

§ національні;

§ з іноземними інвестиціями – частка іноз. інвест. в статутному фонді не менше 10%

§ іноземні – в стат. фонді іноз. інвестиція100%.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал