Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основна та додаткова заробітна плата: сутність, призначення, вплив на підвищення продуктивності праці персоналу


Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Витрати на заробітну плату складаються з:

основної з/п

додаткової з/п

інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Основна з/п - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок для робітників та посадових окладів для службовців, а також суми процентних або комісійних нарахувань в залежності від обсягу доходів (прибутку), отриманих від реалізації продукції, робіт, послуг.

Додаткова з/п - це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість, за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премій, пов’язані з виконанням виробничих завдань та функцій.

До фонду додаткової з/п входять:

Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством:

- за високу кваліфікаційну майстерність;

- за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливих завдань;

- за знання іноземної мови;

- за суміщення професій;

- за роботу у важких, шкідливих умовах праці, за роботу у вихідні дні, у нічний час тощо.

Премії робітникам, спеціалістам, керівникам, службовцям за виробничі результати, в тому числі за:

- за підвищення продуктивності праці;

- за перевиконання виробничих завдань;

- за економію сировини, матеріалів, інструментів та інших матеріальних цінностей тощо.

Винагороди (процентні надбавки) за вислугу років, стаж роботи;

Суми відшкодування втраченого заробітку внаслідок тимчасової втрати працездатності до фактичного заробітку у випадках, коли працівник продовжує працювати на підприємстві;

Оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв’язку з роботою понад тривалість робочого часу;

Оплата щорічних відпусток тощо.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові та матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Мінімальна з/п - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитись оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці.

З 1 квітня 2011 р – 960 грн.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал