Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дидактична гра як метод навчання


Гра - це важлива форма життєдіяльності людини. Сучасна психологія не вважає її віковою ознакою. З грою людина не розлучається протягом усьо­го життя, змінюється лише мотиви, форми проведення, ступінь почуттів та емоцій.

Розробкою теорії дитячих ігор займалися психологи Ж. Піаже, Л. С. Висоцький, О. М. Леонтьєв, Д. Б. Ельконін.

Особливо важливе поєднання гри з навчальною діяльністю в початко­вих класах коли складний перехід від дошкільного дитинства до школи зумо­влює поступову зміну провідних видів діяльності ігрової на навчальну.

Структура ігрової діяльності (ІД) містить такі компоненти:

- спонукальну (потреби, мотиви, інтереси, прагнення);

- орієнтувальний (вибір засобів і способів ІД);

- виконавські (дії, операції для реалізації ігрової мети);

- контрольно-оцінний (корекція і стимулювання активності ІД).

- Дидактична гра - різновид ігор за правилами, який створений педагогікою, де ігрова діяльність спеціально планується і пристосовується для навчальних цілей. Це популярний метод навчання у початковій школі.

Види дидактичних ігор: сюжетно-рольові; ігри-вправи, ігри-драматизації, ігри-конструювання.

Елементи дидактичної гри: мета ігрової діяльності, обладнання і мате­ріали, дидактичне завдання, зміст гри, правило, ігрова дія. Вимоги до дидактичної гри:

1. Відповідність меті і темі уроку.

2. Цікава назва, невеликі затрати часу для приготування обладнання, запам'ятовування правил.

3. Забезпечення участі більшості учнів класу.

4. Поглиблення, розширення і закріплення знань, умінь і навичок, розвиток здібностей дитини.

5. Відповідність віковим особливостям.

6. Сприяння виховання позитивних рис особистості.

7. Емоційне ставлення вчителя.

На уроці математики можна використовувати дидактичну гру різними способами: увесь урок як сюжетно-рольова гра; під час уроку як структурний елемент, під час уроку кілька ігрових ситуацій.

Це можуть бути такі види ігор та ігрових ситуацій:

- використання персонажів казок, мультфільмів, оповідань;

- використання у сюжеті задач відомостей з життя тварин;

- використання лічилок;

- використання віршованих завдань;

- використання загадок;

- використання „цікавих вправ";

- використання завдань ущільненого характеру;

- гра-змагання;

- сюжетно-рольова гра;

- гра-конструювання.

Запитання для самоконтролю

1. Назвіть функції методів навчання, вимоги до них.

2. Назвіть основні класифікації методів навчання.

3. Яким чином здійснюється вибір і поєднання методів навчання?

4. Схарактеризуйте методи опрацювання нового матеріалу на уроках математики.

5. Схарактеризуйте дидактичну гру як метод навчання.


 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал