Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Комп'ютер як засіб навчання математики


У 80-х роках 20 століття комп 'ютеризація навчання стала однією з най­важливіших завдань нашої школи.

Слід розрізняти комп'ютеризацію освіти і комп'ютеризацію навчання.

Розрізняють два основні напрямки комп 'ютеризації: забезпечення за­гальної комп'ютерної грамотності, у цьому разі комп'ютер є об'єктом ви­вчення; використання комп'ютера у якості засобу, який підвищує якість на­вчання.

Комп'ютерне навчання - застосування комп'ютерів як багатофункціо­нального засобу навчання.

Можливості комп'ютера як засобу навчання іще до кінця не розкриті, та очевидно, що комп'ютер вносить принципові зміни не тільки у методи і форми навчання, а і у зміст навчання.

Роль комп 'ютераяк засобу навчання вбачають у:

1. Розширення можливостей надання навчальної інформації.

2. Посилення мотивації навчання через новизну форм роботи, навчальних задач, відсутність докорів учителя, відсутність ситуації неуспіху бо є підказки.

3. Активне залучення усіх учнів у процес навчання.

4. Розширення наборів навчальних задач.

5. Якісний контроль за діяльністю учнів, адже комп'ютер перевіряє правильність розв'язання усіх завдань, виконаних кожним учнем, фіксує помилку, визначає її характер, допорає вчасно її виправити.

6. Формування в учнів рефлексії своєї діяльності (наочність результатів дій учнів).

Доцільно означити три групи проблем, пов'язаних із застосуванням комп 'ютера у навчальному процесі: перша стосується теорії навчання, друга - технології комп'ютерного навчання, третя - проектування навчальних про­грам.

Існує два типи комп 'ютерного навчання: безпосередня взаємодія учнів з комп'ютером; взаємодія з комп'ютером не учня а педагога.

Проектування навчальної програми повинно базуватися на визначено­му психолог-педагогічному фундаменті, адже ефективність навчання за до­помогою комп'ютера значно залежить від якості комп'ютерної програми.

У такій програмі слід виділити два компоненти:

- навчальні матеріали (тексти, задачі, запитання, приписи і т.д.)

- програмний засіб (визначає спосіб і послідовність пред'явлення цих матеріалів).

Існує кілька підходів до класифікації навчальних програм, розглянемо один із них:

1. Тренувальні, які реалізують пряме управління комп'ютера і призначені для тестування та закріплення знань, умінь і навичок.

2. Ігрові та імітаційні, з менш жорстким управлінням з боку комп'ютера.

3. Програми для автоматичного пошуку інформації та системи обробки тексту.

4. Програми, при яких учень програмує комп'ютер.

Вчитель обов'язково повинен знати і дотримуватися гігієнічних вимог при роботі на комп'ютері.

 

Запитання для самоконтролю

1. Дайте загальну характеристику засобів навчання.

2. Вкажіть роль засобів у навчанні математики.

3. Назвіть основні види засобів навчання математики в початкових класах.

4. Схарактеризуйте правильне використання класної дошки у навчанні математики.

5. Схарактеризуйте комп'ютер як засіб навчання математики.


 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал