Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема№6: форми організації навчання математики в початкових класах


ЛЕКЦІЯ 6

 

ПЛАН

1. Урок - основна форма організації навчання математики учнів початкової школи. Вимоги до сучасного уроку математики.

2. Типологія уроків математики в початковій школі.

3. Особливості організації уроків математики у 1 класі.

Література А:

1. Богданович М., Козак М., Король Я. Методика викладання математики в початкових класах. - Тернопіль.: Навчальна книга - Богдан, 2001. - С.44-117.

2. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. - К.: Абрис, 1997. - С.228-310.

Б:

1. Богданович М. В. Урок математики в початковій школі. - К.: Радянська школа, 1990. - 108с.

2. Логачевська С. П. Дійти до кожного учня. - К.: Радянська школа, 1990. -156

3. Навчання і виховання учнів 1 класу / Упор. Савченко О.Я. - К.: Початкова школа, 2002. - С. 210-298.

4. Савченко О.Я., Суворова Г.Ф. Сучасний урок у початкових класах. - К.: " Магістр-3", 1997. - 255с.

 

Урок- основна форма організації навчання математики учнів по­чаткової школи. Вимоги до сучасного уроку математики

Поняття " форма" належить до тих, що найменше піддаються визна­ченню, зокрема, в педагогічній науці. Але, як зазначає І.Я. Лернер, усі розу­міють про що йде мова. Істотними ознаками цього поняття є: характер спіл­кування, розподіл навчально-організаційних функцій, добір і послідовність ланок навчальної роботи, режим - часовий та просторовий.

В методиці особливої уваги заслуговує питання розмежування таких методичних понять: " форма організації навчання", " організаційна форма на­вчання", " форми організації навчальної діяльності.

Урок (як загальнопедагогічна категорія) - це основна організаційна форма навчально-виховної роботи в школі. Проводиться з постійним складом учнів, у межах точно встановленого часу за сталим розкладом і чітко визначеним розкладом навчання.

Специфічні особливості уроку математики

1. На одному уроці вивчаються одночасно з арифметичним матеріалом елементи алгебри, геометрії, величин.

2. Розгляд у взаємозв'язку теоретичних і практичних питань, з наданням переваги формуванню умінь і навичок.

3. Реалізація різних дидактичних цілей: до вивчення одного матеріалу - ведеться підготовка, з другим матеріалом - ознайомлюють, третій - за­кріплюють, наступний - узагальнюють і систематизують, при цьому контролюють і обліковують рівень успішності.

4. Абстрактний характер матеріалу потребує старанного добору наочних засобів навчання, активних методів, різноманітних форм роботи.

Вимоги до уроку математики:

1. Цілеспрямованість та умотивованість.

2. Повноцінність змісту.

3. Різноманітність та ефективність методів прийомів, засобів і форм на­вчальної роботи.

4. Збільшення обсягу практичних робіт і тренувальних вправ.

5. Контрольованість та результативність.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал