Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимоги до усного і писемного мовлення учнів з математики


Усне мовлення учнів має бути грамотним, виразним, чітким, емоційним, що передбачає". розпізнавання ними змістових відтінків слів, словосполучень, фраз та усвідомлення змісту сказаного; уміння в темпі, нормальному для сприймання співрозмовником, передати, доповнити, продовжити сказане чи почуте, застосувати засоби виразності; знання норм етики спілкування.

Крім цього, учні мають оволодіти первинними навичками лаконічно, з посиланням на джерело інформації аргументувати свою думку, уміти користуватися довідковою літературою.

Обов'язковою вимогою до учнів є уміння правильно і чітко давати відповіді на запитання, висловлювати закінчену думку. Учитель повинен ознайомити з алгоритмом побудови відповіді, систематично стежити за правильністю та логічністю висловлювань учнів, виправляти мовні помилки.

Культура писемного мовлення передбачає грамотне, правильне висловлення думки за допомогою графічних знаків, охайне, чисте, відповідно до мовних норм, каліграфічних та естетичних правил, письмо.

Для формування в учнів навичок писемного мовлення вчитель повинен:

ü проводити систематичну роботу з навчання орфографії та каліграфічного письма;

ü стежити за охайністю записів учнів;

ü давати зразки правильного письма в зошитах, щоденниках тощо;

ü виправляти правописні, граматичні та мовні помилки;

ü вимагати від учнів уважно ставитися до оформлення письмових робіт, додержуватися правил ведення учнівських зошитів з усіх предметів.

Навчальні вправи і письмові завдання з математики учні виконують у зошитах у клітинку.

У 1 класі дату виконання робіт учні не записують.

Між класною і домашньою роботами відступають чотири клітинки.

Кожну цифру, знак, літеру і дужку записують у окремій клітинці.

Математичні вирази розміщують в рядку або в стовпчик з дотриманням симетрії та економії паперу.

Короткий запис тексту задачі можна робити різними способами (малюнок, схема, таблиця, умовні позначення), важливо не витрачати на це багато часу.

Після чисел найменування пишуть скорочено (2 мм, 10 см, 9 ц, 13 хв,), крапка ставиться після скороченого найменування грошової одиниці: 15 грн.; 5к.

У відповідях до задач назви предметів пишуть повністю.

Запитання для самоконтролю

1. Схарактеризуйте контроль навчальних досягнень учнів початкової школи.

2. Вкажіть функції і принципи контролю.

3. Як здійснюється перевірка та оцінювання знань, умінь та навичок учнів з математики?

4. Назвіть методи і прийоми контролю.

5. Назвіть критерії оцінювання і рівні навчальних досягнень.

6. Які вимоги до усного і писемного мовлення учнів з математики?

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал