Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні види позакласної роботи з математики та методика організації


ЛЕКЦІЯ 7

ТЕМА: ПОЗАКЛАСНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

ПЛАН

1. Завдання позакласної роботи з математики в початкових класах.

2. Основні види позакласної роботи з математики та методика організації:

а) хвилини цікавої математики;

б) математичний ранок;

в) математична екскурсія;

г) математичний гурток;

д) математична олімпіада:

є) математичні конкурси і вікторини; є) математична газета; ж) математичний куточок.

Література А:

1. Богданович М., Козак М., Король Я. Методика викладання математики в початкових класах. - Тернопіль.: Навчальна книга - Богдан, 2001. - С. 331-346.

2. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. - К.: Абрис, 1997. С.271-274.

Б:

1. Богданович М.В. Математична веселка. - К.: Освіта, 1995. - 96 с.

2. Богданович М.В. Математичні джерельця. - К.: Освіта, 1996. - 68 с.

3. Моцик Н. Д., Іванова Л. С. Позакласна робота з математики у початковій класах. - Тернопіль: Астон, 2001.-138 с.

 

Позакласна робота з математики в початкових класах.

Основні завдання позакласної роботи такі: поглиблювати, розширювати знання і практичні навички учнів, розвивати логічне мислення, кмітливість, математичну пильність, виявляти найбільш обдарованих і здібних дітей, сприяти їхньому подальшому розвитку, виховувати інтерес до математики, стимулювати її вивчення, залучати дітей до цікавих занять виховувати наполегливість, організованість і колективізм.

Позакласну роботу будують за принципом добровільності. Хоча учням і не виставляють оцінок, але обґрунтованість суджень, кмітливість, швидкість обчислень, використання раціональних способів розв'язування треба заохочувати.

Для позакласної роботи добирають доступний матеріал підвищеної складності або такий матеріал, що доповнює вивчення основного курсу із урахуванням наступності з класною роботою.

Основна вимога до організації позакласної роботи полягає у забезпеченні активності, ініціативності і самостійності.

Основні методи і форми роботи: ігрова і практична діяльність, створення проблемних ситуацій, розв'язування задач-віршів, задач-казок, відгадування загадок, ребусів, головоломок, елементи змагальності тощо.

Основні види позакласної роботи з математики та методика організації

Хвилинки цікавої математики розпочинаємо проводити у 1 класі II півріччі. Це ефективний засіб розвитку інтересу учнів до предмету. Вони проводяться епізодично і є складовою різних видів дозвілля (екскурсій, у групі продовженого дня). Тривалість - 10-20 хв.

Завдання повинні відрізнятися від тих, що розглядаються на уроках, розв'язуються усно, цікаві за формою, доступні всім учням, бажано комбінованого змісту (містять ребуси, головоломки, задачі-жарти, віршовані задачі тощо).

Математичний ранок - це свято, яке готують і дорослі і діти. Він сприяє вихованню позитивних рис особистості, характеру учнів, збуджує прагнення більше знати.

У початковій школі бажано провести 5 математичних ранків: один у 2 класі (II півріччя), по 2 у 3 та 4 класах, - і присвятити їх підсумкам вивчення певних розділів програмового матеріалу. Участь беруть учні одного або кількох класів, частіше паралельних. Традиційна форма організації -змагання кількох команд. Важливо заздалегідь прикрасити місце проведення, приготувати призи для переможців, визначити журі.

Математична екскурсія пізнавальний вид діяльності, колективна подорож, похід у природу, музей, на виробництво з метою збагачення (розширення, поглиблення) чуттєвого й логічного пізнання дітей.

Екскурсія обов'язково повинна містити три етапи: підготовчий (вивчення маршруту місцевості, підбір одягу, необхідних речей, ознайомлення з правилами поведінки, та постановка основних навчальних завдань); основний (проведення екскурсії за планом); заключний (після екскурсійна робота по підведенню підсумків, оформленню результатів).

Математичні екскурсії починають проводити з першого класу. Вони містять практичні роботи на місцевості, безпосереднє сприймання об'єктів і явищ, які є засобом формування понять про кількісні відношення і просторові форми (більше, менше, праворуч, ліворуч, попереду, позаду, між; клумба — це коло, ворота - прямокутник, листочок - схожий на овал.

Математичний гурток -- групове заняття, що допомагає розширенню кругозору учнів у різних областях елементарної математики. Організовується за принципом добровільності.

Заняття проводять 1-2 рази на місяць, тривалістю 35-50 хвилин, починаючи з 2 класу. Обов'язково слід розробити програму гуртка, у яку можна включити: вправи і задачі пов'язані з програмним матеріалом, але більш ускладнені; корисні, але ті, що не виконувалися на уроці; позапрограмні питання.

Математична олімпіада - один із видів математичних змагань, який створює умови для вияву азарту, засіб виховання сумлінного ставлення дітей до навчання. У початковій школі має пропедевтичний характер і проводиться на класному та шкільному рівнях, значно рідше - на міжшкільному і районному.

Умови ефективності проведення олімпіад:

- масовість (кожному учневі потрібно дати можливість взяти участь у класній олімпіаді);

- опосередкована та безпосередня участь батьків (допомога при домашньому розв'язуванні " нестандартних" завдань); забезпеченість учителя " задачним матеріалом" (завдання самої олімпіади та підготовчі);

- заохочувальний режим олімпіади (переможцями треба вважати третину школярів, які показали кращі результати і виконали усі завдання, усім учасникам оголошується подяка і даруються листівки);

- поступовість у нарощуванні турів (2 клас - класна, 3 клас - класна, шкільна, 4 клас - класна, шкільна, міжшкільна, районна);

Всі класні олімпіади бажано провести 5-15 квітня, шкільні - 16-25 квітня, міжшкільні - 5-15 травня. Класні олімпіади проводяться на одному уроці математики (5-й урок після 15-20 хвилинного відпочинку), завдання записують на дошці (або друкують на окремих аркушах) у двох варіантах по 6 основних завдань і 1 резервним. Час виконання - 50 хвилин, дозволяється користуватися чернетками, виконувати завдання у будь-якому порядку. Завдання для олімпіад повинні бути різнопланові за характером: Перші завдання присвячують принципам нумерації натуральних чисел у десятковій системі числення.

ДРУГІ пов'язані з поняттям арифметичних дій, алгоритмами їх виконання, правилами порядку виконання.

ТРЕТІ задачі - програмові, але вони містять деяку обставину, що утруднює процес розв'язування: наявність порядкового а не кількісного числівника, непряме збільшення чи зменшення числа, певна нестандартна життєва ситуація тощо.

ЧЕТВЕРТІ задачі -- програмові типові з дещо ускладненою життєвою ситуацією.

П'ЯТІ задачі непрограмові типові задачі дібрані за принципом випереджуючого навчання.

ШОСТІ задачі геометричного змісту: на поділ і складання многокутників, на знаходження периметру і площі прямокутника.

РЕЗЕРВНА задача - логічна: на послідовне вилучення (" переливання", " зважування"), з елементами комбінаторики (комбінації, розміщення, перестановки) та ін.

Математичний конкурс - змагання для виявлення кращого знавця (-ів) математики класу (початкової школи). Проводиться в два етапи - відбірний і заключний. На відбірному турі визначається команда з 5-6 чоловік класу для участі у заключному турі, де всі інші учні класів будуть глядачами. Кожна ко манда обирає капітана, змагання складається не більше як з 9 раундів і має розвантажувальну паузу (номер самодіяльності, музичний запис). Можна організувати захід за принципом телегри " Що? Де? Коли? " (рулетка, конверти із запитаннями, обмеження тривалості обдумування). У кінці конкурсу оголошується команда-переможниця та найрозумніший учасник (той, що набрав найбільшу кількість балів).

Математична вікторина - пізнавальна гра у вигляді запитань і відповідей на теми з різних галузей з математики, мета якої виявити знання і вміння учнів з вивчених розділів, а також розвивати психічні процеси та виховувати інтерес до математики, наполегливість.

Математична газета - самописне періодичне видання, засіб для прищеплення дітям інтересу до математики, виховання кмітливості, логічного мислення, засіб агітації математичного гуртка, висвітлення матеріалів і результатів математичних конкурсів, вікторин.

Математичну газету варто випускати двічі на півріччя і вже з другого класу залучати молодших школярів до її оформлення. В ній слід розміщувати цікаві задачі, головоломки, загадки, ребуси, задачі-жарти, запитальні, віршовані завдання. Газета повинна бути гарно написана, яскраво ілюстрована, з цікавою назвою.

Математичний куточок - спеціально відведене місце класної кімнати, що відображає діяльність учнів у процесі класної і позакласної роботи з математики. У ньому можна виділити такі рубрики: " Кращі зошити", " Що ми вивчаємо? ", " Математична газета", " Чи знаєте ви? ", " Математична література" та інші.

 Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал