Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лабораторна робота № 2(4)


Вступ

Ви відкриваєте методичний посібник, в якому викладено питання з одного з найцікавіших розділів інформатики – програмування. Саме програмісти створюють все, що містить ваш комп’ютер. І вам надається можливість поповнити ряди творців програм, а не користувачів. Слід сказати, що це люди зі своєрідним світоглядом, розвинутою уявою та математичним складом розуму. Ви, засвоюючи курс, самі собі сформуєте такий спосіб мислення.

В даному посібнику ви знайдете практичні заняття з предмету найбільш зрозуміло скомпоновані, що допоможе не затрачати час на пошук в різних книгах призначених для фахівців. Але в той же час посібник стане гарним помічником в оволодінні основами програмування.

Як прикладом взято найбільш розповсюджену і легку для оволодіння мову програмування - Turbo Pascal. Це мова високого рівня програмування, яка дозволить вам створювати програми як діалогові (наприклад, тести), так і ігрові (ігри, анімацію) програми, а також програми, що демонструють різні процеси, явища та інше.

Бажаю вам приємного процесу пізнання! І хочу нагадати, що ніхто не зможе навчити людину, яка не хоче цього. І лише людина наділена таким даром, як творчість. Програмування дасть вам зрозуміти радість відчуття себе творцем програми. Без програмістів комп’ютер нічим не відрізнявся б від праски або електрочайника. Не слід думати, що граючи в гру з комп’ютером, ви спілкуєтесь з електроприладом, що має розум. Насправді, ви спілкуєтесь з програмістом, що створив цю програму. Це так само, як читаючи листа, думати, що спілкуєшся з листком паперу, а не з автором. Створивши ігрову чи діалогову програму, ви залишаєте в ній частинку себе: своє мислення, своє розуміння прекрасного. Кожна ваша програма – це ваше відображення в творчості. Творіть – і пам’ятайте немає на світі двох ідентичних програм, як немає двох однакових літературних чи музичних творів, як двох зовсім однакових людей.

 


Зміст

Вступ............................................................................................................................ 3

Лабораторна робота №1(3).................................................................................. 6

Тема: Середовище програмування Turbo Pascal. Запуск і елементи вікна. 6

Лабораторна робота № 2(4)................................................................................. 7

Тема: Структура програми Turbo Pascal. Оператори введення/виведення. 7

Лабораторна робота №3 (5)............................................................................... 10

Тема: Робота з арифметичними операціями в Turbo Pascal................. 10

Лабораторна робота № 4 (6).............................................................................. 11

Тема: Робота з умовним оператором.......................................................... 11

Лабораторна робота № 5 (7).............................................................................. 12

Тема: Створення та реалізація лінійних програм, використовуючи модулі CRT та System. 12

Лабораторна робота №6 (8)............................................................................... 14

Тема: Побудова графічних примітивів....................................................... 14

Лабораторна робота №7 (9)............................................................................... 16

Тема: Створення та реалізація найпростіших циклічних програм. Оператор повторення з параметром. 16

Лабораторна робота № 8 (10)............................................................................ 18

Тема: Створення та реалізація найпростіших циклічних програм. Оператор повторення з передумовою. 18

Лабораторна робота № 9 (11)............................................................................ 20

Тема: Створення та реалізація програм опрацювання табличних величин. Створення масивів, арифметичні дії з ними. 20

Лабораторна робота № 10 (12)......................................................................... 22

Тема: Створення та реалізація програм опрацювання табличних величин. Опрацювання масивів за умовою. 22

Лабораторна робота № 11 (13)......................................................................... 25

Тема: Створення та реалізація програм опрацювання табличних величин. Сортування таблиць методом прямого вибору................................................................................................................................. 25

Лабораторна робота № 12 (14)......................................................................... 27

Тема: Створення та реалізація програм опрацювання табличних величин. Сортування таблиць методом бульбашок. 27

Лабораторна робота № 13 (15)......................................................................... 29

Тема: Створення та реалізація програм з оператором вибору та циклом з післяумовою. 29

Лабораторна робота № 14 (16)......................................................................... 33

Тема: Побудова графіків функцій в Turbo Pascal..................................... 33

Лабораторна робота № 15 (17)......................................................................... 35

Тема: Створення найпростіших програм обробки рядкових величин. 35

Лабораторна робота № 16 (18)......................................................................... 38

Тема: Створення та реалізація програм, що використовують програми функції. 38

Лабораторна робота № 17 (19)......................................................................... 40

Тема: Створення та використання програм, що містять підпрограми-процедури. 40

Лабораторна робота №18 (20).......................................................................... 42

Тема: Обробка файлових даних.................................................................. 42

Лабораторна робота № 19 (21)......................................................................... 44

Тема: Використання процедур та функцій модуля Graph при розробці анімації. 44

Лабораторна робота № 20 (22).................................................................... 47

Тема: Вивчення особливостей процедур та функцій модуля CRT..... 47

Додаток..................................................................................................................... 50

Таблиця №1 Арифметичні операції та функції в ТП............................... 50

Таблиця №2. Операції порівняння............................................................... 50

Таблиця №3.Деякі функції і процедури модуля CRT і System............. 51

Таблиця 4.Таблиця кольорів......................................................................... 52

Таблиця 5.Процедури і функції для графічних побудов........................ 52

Таблиця 6. Процедури і функції обробки файлових змінних:.............. 53

Таблиця 7 Варіанти завдань......................................................................... 54

Таблиця 8 Завдання до роботи..................................................................... 56

Таблиця 9. Таблиця 7 Варіанти завдань.................................................... 57


Лабораторна робота №1(3)

Тема: Середовище програмування Turbo Pascal. Запуск і елементи вікна.

Мета: Уміти користуватись меню і рядком статусу,

Навчитись редагувати текст вікна.

Теоретичні відомості.

Виконуваним файлом Turbo Pascal є Turbo.ехе.

У верхній частині вікна редагування Turbo Pascal розміщується меню з опціями: File(керування файлами), Edit (редагування тексту програми), Search (пошук і заміна тексту), Run (виконання програми в різних режимах), Compile (компіляція, створення ехе-файлу), Debug (налагодження програми), Tools (налагоджувальні команди повідомлення), Options (настроювання середовища програмування), Help, Window (керування вікнами). Команди меню обираються клавішею F10 і клавішами керування курсору або мишею.

Робота з рядком статусу відбувається за допомогою вказаних на ньому клавіш.

Ctrl+insert - копіювання в буфер обміну

Shift+Insert - вставка з буфер обміну

PageUp – перелистування вверх.

PageDown - перелистування вниз.

Shift+End – виділення до кінця рядка.

Shift+Home - виділення до початку рядка.

Ctrl+k+h - зняття виділення фрагменту.

 

Хід роботи

  1. Запустити середовище програмування Turbo Pascal.
  2. У вікні редагування написати текст.
  3. Створити новий файл. Меню File → New File.
  4. Зберегти обидва файли. Меню File → Save as... → назва файлу → Ok. Перехід між файлами F6.
  5. Розташувати файли на екрані в вигляді каскаду.

6. З першого файлу скопіювати текст в другий файл. Для цього на початку фрагменту ставлять курсор і, утримуючи Shift, переміщують курсор до кінця фрагменту. Виділяють: Ctrl+Insert.

7. Вставити в фрагмент новий текст.

8. Вирізати блок тексту.

9. Форматувати текст.

10. Підготувати до перегляду обидва файли.

 

Контрольні питання

1. Що таке середовище програмування?

2. Яке розширення мають файли ТР?

3. Як зберегти файл?

4. Як створити новий файл?

5. Виклик вбудованої довідкової системи.

6. Перейменування файлу.

7. Зміна місцями файлів на робочій області.

8. Види розташування файлів на робочій області

9. Що таке буфер обміну?

10. Копіювання в буфер обміну.

11. Вставка з буфер обміну.

12. Видалення символу справа/ зліва від курсору.

13. Виділення фрагменту.

14. Зняття виділення фрагменту.

15. Скасування попередньої дії.

16. Перехід на початок рядка.

17. Перехід на кінець рядка.

18. Перехід на початок сторінки.

19. Перехід на кінець сторінки.

20. Перехід на початок файлу.

21. Перехід на кінець файлу.

22. Копіювання блоками.

 

Лабораторна робота № 2(4)

Тема: Структура програми Turbo Pascal. Оператори введення/виведення, присвоювання.

Мета: Уміти створювати елементарні лінійні програми; користуватися можливостями інтерфейсу середовища програмування; запускати та налагоджувати програму.

 

Теоретичні відомості

Програма в Turbo Pascal складається з заголовка, розділу описання і

розділу операторів. Заголовок і розділ описання не є обов'язковими.

Вибір розділів описання залежить від необхідності параметрів в роз-

ділі операторів.

(заголовок) Program...

(опис зовнішніх модулів) uses...

(опис міток) label...

(опис констант) const...

(опис типів змінних) type...

(опис змінних) var...

(опис процедур) procedure...

(опис функцій) function...

(розділ операторів) begin

End.

Коментарі - Пояснювальний текст, який можна додавати в довільному місці програми. Коментарі обмежуються парою символів: { } або (* *). Коментар може обмежуватись одним рядком або вміщувати декілька рядків.

Опис констант

Const

a = 521; { ціла константа }

name = 'Связь установлена'; { строкова константа}

ref = 13.54; { дійсна константа }

c16 = $13d; { 16-рична константа}

Опис змінних

Схема опису змінних має бути такою:

var < ідентифікатор>: (тип);

var від variable - змінна.

Приклад:

Var

a, b, s: integer;

x1, x2: real;

l: boolean;

text: string;

Розділ операторів

Оператори в Turbo Pascal бувають простими і складеними (структурними).


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал