Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лабораторна робота №3 (5)


Тема: Робота з арифметичними операціями в Turbo Pascal

Meта: Уміти використовувати арифметичні функції при написанні програм

 

Теоретичні відомості

Арифметичні операції та функції в ТП мають свої конструкції, вони подані в таблиці №1 в додатку.

Аргумент тригонометричних функцій задається в радіанній мірі.

Інші тригонометричні функції задаються через відношення cos, sin i arctg. (Див. табл.. №2)

Логічні операції

Лог. заперечення___________ Not

Логічне " і" _________________ And

Логічне " або" ______________ Or

Лог. " виключаюче або" ______ Xor

 

Хід роботи

1. Скласти програму, яка вирахує значення рівняння:

 

 

2. Скласти програму, яка вирахує значення рівняння:

 

3.Скласти програму, яка вирахує значення тригонометричного рівняння:

 

Контрольні питання

1. Як знайти значення tg x?

2. Чи має значення велика чи мала літера в написанні програм?

3. Як дізнатись про існуючі арифметичні функції за допомогою середовища програмування?

4. Як знайти цілу частину від ділення?

5. Як відобразити число з фіксованою крапкою на екрані?

6. Якими правилами звичайно керуються під час запису програм мовою Паскаль?

7. Навіщо вводяться різні відступи початку рядка в тексті програм?

8. Що таке службові слова? Наведіть приклади.

9. Назвіть цілочислові типи даних та їх границі діапазонів.

10. Які типи даних належать до дійсних?

11. Які типи даних належать до структорованих?

 

Лабораторна робота № 4 (6)

Тема: Робота з умовним оператором

Мета: Уміти писати задачі, використовуючи розгалудження

 

Теоретичні відомості

Якщо необхідно вибрати одну з можливих дій залежно від певної умови, застосовують умовний оператор. Наприклад, при знаходженні коренів квадратного рівняння необхідно перевірити, щоб корінь із дискримінанта існував. У наведеній нижче програмі вирішується дане питання.

program Square;

var

a, b, c, d, x1, x2: real;

begin

Writeln ('Введите число a, b, c');

Read (a, b, c);

d: =sqr (b)-4*a*c;

if D< 0

then Writeln ('Корней нет')

else

begin

x1: = (- b + sqrt (d))/ (2*a);

x2: = (- b - sqrt (d))/ (2*a);

Writeln (' x1=', x1: 2: 2);

Writeln (' x2=', x2: 2: 2);

end;

readln;

end.

У деяких задачах зручно застосовувати вкладені умовні оператори типу

If...then...if...then...else...else або if...then...else...if...then...else...

Наприклад, необхідно вибрати найбільше з трьох чисел. Для цього використовують

схему:

if (a> b) and (a> c) then writeln ('a-max')

Else

if (b> c) then writeln ('b - max')

else writeln ('c - max');

Складена умова об'єднується and або or.

Хід роботи

1. Записати і перевірити роботу програми на знаходження коренів квадратного рівняння.

2. Створити і перевірити роботу програми на знаходження максимального із трьох чисел.

3. Створити програму, яка визначить чи зможе провалитись цеглина, маючи параметри

висоту, ширину і довжину, в квадратну коробку зі стороною Х.

4. Створити програму, яка визначає чи належить відрізок АВ проміжку КМ.

 

Контрольні питання

1. Як записується умовний оператор в Паскалі?

2. Який вигляд має вкладений умовний оператор?

3. Як записати умову: а> b або a< c?

4. Як записати умову: а> b і a< c?

5. Як запустити прграму на виконання?

6. Як зберегти зроблену програму на дискеті?

7. Як записати умову: а> b або не a< c?

8. Як записати умову: а не більше b або a< c?

9. Як записати умову: а не дорівнює b?

10. Яка умова повинна виконуватись, щоб компілятор пропустив формулу: а: =b/c?

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал