Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лабораторна робота № 8 (10)


Тема: Створення та реалізація найпростіших циклічних програм. Оператор повторення з передумовою.

Мета: Уміти створювати найпростіші циклічні програми.

Теоретичні відомості

Команда циклу з передумовою (while) має вигляд

While< логічний вираз > do< команда 1>;

Дія команди. Доки значення логічного виразу істинне, виконується команда 1. Істинний логічний вираз описує умову продовження процесу виконання команди циклу.

Приклад: Нехай змінні х, мають значення , . Після виконання команди

While x< =8 do begin s: +x; x: =x+1 end;

Вони набувають значень s=4+5+6+7+8=30, х=9.

Приклад. Вивести таблицю чисел від 20 до 30, їхні квадрати та куби за допомогою команди while можна так:

і: =20;

while і< = 30 do

Begin

writeln(i: 4, i*i: 6, i*i*i: 8);

і: = і + 1

End;

Приклад. Визначити дійсне додатне число а, для якоговиконується співвідношення а/2=0 в комп’ютерній арифметиці дійсних чисел. Таке число характеризує нижню додатну межу типу даних real.

рrogram MinRlNum;

uses Crt;

var a: real;

Begin

clrscr;

a: =1;

while a/2> 0 do a: = a/2;

writeln(, a = , , а); (Відповідь: а=2.9Е-39)

readln;

End.

Приклад: Протабулювати функцію на проміжку [0, 3, 1, з кроком і обчислити середнє арифметичне (s1) значень функції більших, ніж 0, 1 менших, ніж 0, 6.

program FlndSerednie;

uses Crt;

var x, y, s, sl, h, xk: real; n: integer;

Begin

clrscr;

x: =0; xk: =3.1; h: =0.1;

s: =0; n: =0;

while x< =xk+h/2 do

Begin

y: =sin(x);

writeln(x: 3: 1, y: 6: 2);

if (y> 0.1) and (y< 0.6) then

begin s: =s+y; n: = n+1 end;

x: =x+h;

End;

if n> 0 then

begin sl: s/n; writeln ('Середнє = ', s1) end

else writeln('Таких значень немає n=0');

readln

End.

Хід роботи

1. Перевірити роботу програм-прикладів.

2. Протабулювати (вивести значення функції) y=ax2+1 з кроком 2 на проміжку х є [-10; 10].

3. Вирахувати значення суми , де f(x)=y3+5i

4. Вирахувати значення добутку

Контрольні питання

  1. Що таке – оператор повторення?
  2. Назвіть види операторів повторення.
  3. Чи існує можливість, що оператор повторення з передумовою не здійснить жодного кроку? Поясніть відповідь.
  4. Як записується оператор повторення з передумовою для Turbo Pascal?
  5. Поясніть необхідність операторів повторення в програмуванні.
  6. Запишіть вигляд оператора повторення з передумовою, в ході циклу якого виконується декілька операторів.

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал