Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лабораторна робота №7 (9)


Тема: Створення та реалізація найпростіших циклічних програм. Оператор повторення з параметром.

Мета: Уміти створювати найпростіших циклічні програми.

 

Теоретичні відомості

Команда циклу з параметром (For). Є два різновиди команди For.

Перший:

For< параметр >: =< вираз 1 > To < вираз 2 > Do< команда 1 >;

Тут параметр – це змінна цілого, символьного, логічного або перерахованого типу, а вирази1 і 2 задають початкове значення.

Цей цикл треба розуміти так: «зроби команду 1 стільки разів, на скільки одиниць відрізняється вираз 2 від виразу 1. Після кожного проходження циклу параметр збільшується на одиницю.

Приклад:

Нехай S=0. Після виконання команди циклу

For i: =4 to 6 do begin s: =s+i; z: =2*i end;

Змінна s набуде значення 0+4+5+6=15, а змінна z – 12.

Другий:

For< параметр >: =< вираз 1 > DownTo < вираз 2 > Do< команда 1 >;

Відрізняється від попереднього тим, щопісля кожного проходження циклу параметр зменшується на одиницю.

Приклад 1:

Дано натуральне число n. Вичислити n!

Знаємо, що n! – це добуток всіх натуральних чисел від1 до n.

В ході циклу з параметром параметр постійно збільшується на 1, тому можна для перших двох записати формулу: N!: = N! *(і+1);

З кожним кроком значення і буде збільшуватись на 1, а N! в і разів, тому останнім числом параметра повинно бути n-1, щоб не вийти за межі значення n.

А програма буде такою:

Uses crt;

Var і, n, n1: integer;

Begin

Clrscr;

Writeln(‘введіть натуральне число’);

Readln(n);

For i: =1 to n-1 do n1: =n1*i;

Writeln(n, ’! =’, n1);

Readln;

End.

Приклад 2: Вивести на екран в ряд натуральні числа від х до 1.

Так, як в циклі з параметром downto значення параметра зменшується на 1, то при кожному кроці будемо виводити значення параметра на екран.

Uses crt;

Var і, х: integer;

Begin

Clrscr;

Writeln(‘введіть натуральне число’);

Readln(х);

For i: =х downto 1 do Write (і, ’ ’);

Readln;

End.

 

Хід роботи

  1. Пере вірити дію програм прикладів.
  2. Вичислити суму .
  3. Вивести на екран таблицю кубів натуральних чисел від n до 1.
  4. Виконати задачу свого варіанту.

Контрольні питання

  1. Що таке цикл в програмуванні?
  2. Як діє цикл з параметром downto?
  3. Як діє цикл з параметром to?
  4. Що таке параметр?
  5. Як слід писати цикл, в якому за кожен крок виконується декілька дій?

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал