Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лабораторна робота № 5 (7)


Тема: Створення та реалізація лінійних програм, використовуючи модулі CRT та System.

Мета: Уміти створювати лінійні програми, використовуючи функції і процедури модуля CRT і System.

 

Теоретичні відомості

Одним із основних елементів системи програмування Turbo Pascal є бібліотечні модулі. Це файли з розширенням.tpu, які є засобом створення бібліотек підпрограм.

Модуль – незалежна програмна одиниця.Він містить описи констант, типів даних, змінних та підпрограм. Розрізняють стандартні модулі та створені користувачем.

Щоб програма могла отримати доступ до бібліотечного модуля, його ім’я має бути зазначене в розділі опису Uses, наприклад,

Uses crt, graph;

Модуль crt містить засоби керування дисплеєм і клавіатурою комп’ютера.

Процедури і функції модуля System можна застосовувати за замовчуванням. Саме з цього модуля компілятор бере процедури read, readln, write, writeln, стандартні функції sin, cos тощо.

Деякі функції і процедури модуля CRT і System.(Див. Додаток. Табл.3)

Таблиця кольорів (Див. Додаток. Табл.4)

Приклад програми, яка відтворює певну мелодію:

Uses crt;

Begin

Сlrscr;

Sound(1200);

Delay(100);

Nosound

Delay(8000);

Sound(1800);

Delay(30);

Sound(2000);

Delay(30);

Sound(2200);

Delay(30);

Sound(2400);

Delay(30);

writeln(‘нажмите любую клавишу’);

Keypressed;

Nosound;

Sound(1000);

Delay(30);

Nosound;

End.

 

Хід роботи

1. Перевірте дію програми-прикладу.

2. Написати програму «Тест», що задає користувачеві прості запитання (10 запитань). Щоб кожне нове запитання писалось на новій сторінці новим кольором на кольоровому тлі. Після останнього запитання дає коментарі користувачеві, в залежності від даних відповідей і, при цьому, грає мелодія.

3. Створити програму, яка визначить, чи зможе провалитись цеглина, маючи параметри: висоту, ширину і довжину, в квадратну коробку зі стороною Х. За умови, що розміри цеглини і коробки задаються комп’ютером випадково. На екран виводиться відповідь з зазначеними параметрами цеглини і коробки.

 

Контрольні питання

1. Що таке стандартний модуль?

2. Назвіть стандартні модулі Turbo Pascal.

3. Який із стандартних модулів не треба описувати в розділі Uses?

4. Для чого призначений модульCRT?

5. Записати команду, яка підключить у роботу програми файл proba.exe.

6. Як підєднуються до роботи програми стандартні модулі?

7. Записати команди, за допомогою яких текст «Добрий день!» виведеться зеленим кольором.

8. Для чого призначений модуль System?

9. Записати команду, яка означає затримку роботи програми в 1 хв.

10. Записати команду, яка запросить поточний час комп’ютера.

11. Записати команду, яка запросить поточну дату.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал