Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сутність та головні принципи технічного аналізу фінансового ринку


У системі методів дослідження кон'юнктури фінансового ринку технічний аналіз набув найбільшого поширення. Як науковий напрямок даний вид аналізу формується вже більше століття. За цей час він доповнювався новими методами, розширювався, трансформувався та поєднувався з іншими підходами. Сьогодні технічний аналіз займає чільне місце серед інших методів прогнозування.

Суттєве зростання ризиків при здійсненні операцій на міжнародних фінансових ринках зумовлює необхідність переоцінки традиційних методів прогнозування майбутніх курсів чи ціни певного фінансового активу, зокрема фундаментального аналізу, який, хоча теоретично обґрунтований класичними інвестиційними теоріями, проте не завжди дозволяє ефективно діяти у мінливому інформативному потоці політичного й економічного характеру.

Натомість переважна більшість учасників фінансових операцій сьогодні використовує технічний аналіз, який ґрунтується на припущенні, що уся інформація про ринок і подальші його коливання утримується в ціновому ряді. Будь-який фактор, що впливає на ціну – економічний, політичний або психологічний – уже враховано ринком і включено в ціну. Однак вивчення цінових рядів за різні проміжки часу вимагає паралельного дослідження поведінки учасників, їх ринкової психології.

Хоча методологічні принципи технічного аналізу були розроблені стосовно ринку цінних паперів, вони майже в повному діапазоні можуть бути використані і при дослідженні кон'юнктури інших видів фінансових ринків, в першу чергу, в організованому (біржовому) їх секторі. Таким чином, методи та інструменти технічного аналізу, яких налічується більше сотні, адаптуються до умов конкретного ринку і використовуються у прогнозуванні майбутніх цін активів. Кожен ринок має ряд особливостей, які потрібно враховувати при проведенні технічного аналізу. В сучасних умовах нестабільності міжнародних фінансових ринків неприпустимим і недостатнім є використання лише одного із інструментів технічного аналізу, тому очевидною є необхідність поєднання кількох методів для отримання високоефективних прогнозів.

Технічний аналіз– це сукупність методів та прийомів вивчення зміни ціни в минулому з метою достовірного прогнозування цінової динаміки в майбутньому. У спрощеній формі метою технічного аналізу є визначення основного тренда та оцінка ймовірності його зміни. Інтерпретація графіків, фігур і ліній трендів доповнюється індикаторами ринку. Поширені індикатори ринку, що використовуються як оброблена інформація ціни та обсягу торгів. Мета цих розрахунків полягає у виявленні та оцінці напрямку тенденції. Для цих цілей також використовуються індикатори настроїв і кредитно-грошові індикатори.

Концепція технічного аналізу ґрунтується на існуванні історичних закономірностей. Прибічники технічного аналізу стверджують, що вивчення минулих змін цін та курсів дозволяє учаснику ринку прийняти правильне рішення сьогодні. Практично всі технічні аналітики користуються красномовною, але незвичною термінологією. Наприклад, значне зростання курсу при відносно великих обсягах торгівлі вони характеризують як нагромадження, а зниження курсів при великих обсягах торгівлі – як розподіл. Якщо на фондовому ринку курси акцій не змінюються протягом значного періоду, то вважається, що акції перебувають у фазі консолідації.

Технічний аналіз припускає вивчення внутрішньої інформації, що генерується самим ринком, в першу чергу, – даних про динаміку найважливіших його елементів. Концепція і методологічні принципи технічного аналізу базуються на тому, що динаміка основних елементів ринку – обсягу попиту, рівня цін і т.п. схильна до певних закономірностей, які з великою часткою вірогідності повинні виявитися і в майбутньому періоді. Таким чином, методологічний апарат технічного аналізу, тобто дослідження динаміки внутрішніх технічних характеристик самого фінансового ринку, може бути застосований як для аналізу, так і для прогнозування його кон'юнктури.

Практичне використання технічного аналізу має на увазі існування деяких основних припущень.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал