Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Фігури технічного аналізу та особливості їх інтерпретації


При вивченні технічного аналізу слід звернутися до поняття «силові рівні», під котрими прийнято мати на увазі значення, поблизу яких відбувається консолідація цін. Якщо приймати концепцію направленої еволюції ринку, то таке визначення стає виправданим. При цьому чим довше ціна знаходиться поблизу силового рівня, тим він вважається сильнішим. Якщо ціна багато разів підходила до силового рівня зверху, то його прийнято називати підтримкою, інакше (багатократний підхід знизу) – опором.

Окрім іншого, треба вказати, що виділяють два види силових рівнів:

· горизонтальний силовий рівень;

· похилий силовий рівень.

Силовий рівень може бути одночасно і підтримкою, і опором (залежно від ситуації). Більш того, після пробиття силового рівня ціна, як правило, через якийсь час повертається до нього. Чим вище силовий рівень, тим більша вірогідність швидкого майбутнього повернення до лінії пробою. Особливо варто сказати, що багато трейдерів будують свої торгівельні системи саме на подібних ситуаціях. При цьому не існує певного правила побудови силових рівнів для різних ринків. На практиці більшість трейдерів проводять вказані рівні «наочно», і, за великим рахунком, все залежить від того, як бачить конкретний трейдер ситуацію на даний момент.

Після визначення із силовими рівнями потрібно ознайомитися із тенденцією або каналами. Канали отримують в результаті проведення ліній, паралельних силовим рівням. При цьому прагнуть провести паралельну лінію так, щоб переважну частину часу ціна знаходилася у відкресленому діапазоні. Напрям (тангенс кута нахилу) каналу визначає поточну тенденцію, що склалася на ринку.

На сьогоднішній момент в середовищі фахівців з технічного аналізу немає єдиної думки відносно критеріїв побудови трендових ліній. Вся річ у тому, що на різних ринках алгоритм побудови трендів може значно відрізнятися. Наприклад, в одному випадку слід проводити трендові лінії, спираючись на рівні закриття, в іншому випадку підійдуть значення максимумів і мінімумів.

Незалежно від ринку ціна, як правило, не «стоїть» на місці. При цьому «сліди», які залишає рух ціни на графіках, підпорядковані певним закономірностям. Саме ці «сліди» на графіках отримали назву «фігури технічного аналізу». Історично прийнято виділяти дві основні групи фігур технічного аналізу:

· фігури продовження тенденції. До них відносяться «прапори» і «вимпели». Наявність цих фігур дає сигнал до участі у торгівлі у напрямі поточного тренду;

· розвороти (реверсивні) фігури. Дана група включає наступні фігури технічного аналізу: «голова і плечі», перевернута «голова і плечі», «подвійне дно», «подвійна вершина», «потрійне дно», «потрійна вершина». Вони говорять про те, що пора отримувати прибуток з наявних позицій.

Слід зазначити, що деякі фігури можуть бути як фігурами продовження, так і реверсивними фігурами. Відома така подвійна роль «трикутників» і «прямокутників».

Розглянемо більш детальніше найпоширеніші з вказаних фігур технічного аналізу.

1. «Голова і плечі»– висхідний тренд, який, окрім іншого, характеризується тим, що з кожним разом досягаються все нові і нові максимуми. Якщо цього не відбувається, то можна говорити про те, що поточна тенденція поступово вичерпується. Якщо при цьому черговий пік не зміг піднятися до попереднього максимуму, то можна говорити про початок формування фігури «голова і плечі». Ця фігура сповіщає про закінчення висхідних трендів. «Голова» – це пік цін, оточений двома нижчими списами, або «плечима». Лінія «шиї» сполучає мінімуми після лівого «плеча» і «голови». Лінія «шиї» не зобов’язана бути горизонтальною, вона може йти вгору або вниз. (див. рис. 7).

 

 

Рис. 7. Фігура «голова і плечі»

 

2. Перевернута «голова і плечі». Її відмінність від попередньої фігури полягає в тому, що дана конфігурація формується при низхідному тренді. Формування і розвиток даної фігури відбувається в точності, як і у попередньому випадку, лише із знаком мінус (див. рис. 8).

 

Рис. 8. Фігура перевернуті «голова і плечі»

 

 

3. «Подвійне дно». Дана фігура починає своє формування, коли ціна повторно прямує до горизонтальної лінії підтримки. При цьому очевидним чином проводиться лінія «шиї». Як і в разі фігури «перевернута голова і плечі», якщо спрацьовує конфігурація «подвійне дно», то слід чекати, що ціна підніметься на висоту, рівну відстані від горизонтальної лінії підтримки (мінімуму цінового руху) до лінії «шиї» (див. рис. 9).

 

Рис. 9. Фігура «подвійне дно»

 

4. «Подвійна вершина» є дзеркальним відображенням конфігурації «подвійне дно» (див. рис. 10). При цьому відбувається повторне тестування горизонтальної лінії опору.

 

Рис. 10. Фігура «подвійна вершина»

 

5. «Трикутники», мабуть, можна віднести до фігур технічного аналізу, що найчастіше зустрічаються, які спостерігаються на всіх часових інтервалах. Дана конфігурація складається з двох похилих силових рівнів. Якщо при продовженні вправо відбувається пересічення цих рівнів, то прийнято говорити про трикутник, що «сходиться». Якщо немає, то про трикутник, що «розходиться».

6. «Прапори» є чотирикутником з паралельними кордонами, злегка нахиленим вгору або вниз. Прориви зазвичай відбуваються в напрямі, протилежному до нахилу прапора. Якщо «прапор» направлений вгору, то вірогідніший прорив вниз. Якщо «прапор» нахилений вниз, то вірогідніший прорив вгору (див. рис. 11).

 

Рис. 11. Фігура «прапор»

 

7. «Вимпел» – це маленький нахилений «трикутник». «Вимпели» з нахилом, протилежним до тренду, служать фігурами продовження тенденції.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал