Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теми курсових робіт


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

З навчальної дисципліни

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Розробники ___________/ Загоруй Л. М. викладач/

(підпис) (прізвище та ініціали, наукова

ступень, вчене звання, посада)

 

Луганськ – 2013

 

Теми курсових робіт

 

1. Місце цивільного права в системі права України

2. Особливості правового положення фізичної особи як суб’єкта цивільних правовідносин

3. Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин

4. Цивільні правовідносини

5. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин

6. Недійсні правочини

7. Здійснення захисту цивільних прав та виконання обов’язків

8. Інформація як об’єкт цивільно-правових відносин

9. Гроші та цінні папери як об’єкти цивільних прав

10. Рента як ризиковий договір

11. Представництво у цивільному праві

12. Цивільно-правовій захист честі, гідності ділової репутації

13. Право на самозахист цивільних прав та інтересів

14. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи

15. Аліментні правовідносини в Україні

16. Проблеми правового регулювання майнових відносин членів сім'ї

17. Судовий захист прав і інтересів членів сім'ї власника жилого приміщення

18. Джерела цивільного права та їх загальна характеристика

19. Принципи цивільного права та їх загальна характеристика

20. Дія цивільного законодавства України у просторі: теоретичні та практичні аспекти

21. Юридичні факти – підстава виникнення цивільних правовідносин

22. Фізична особа – підприємець як суб’єкт цивільного права

23. Держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади як суб’єкти цивільного права

24. Роль третіх осіб у цивільних правовідносинах

25. Українські та іноземні юридичні особи: порівняльний аналіз

26. Право суб’єктів цивільного права на захист цивільних прав та інтересів

27. Відшкодування моральної шкоди: поняття та зміст

28. Відшкодування моральної шкоди: практика застосування

29. Опіка та піклування як цивільно-правові інститути

30. Правові основи створення та діяльності підприємницьких товариств

31. Особливості правового статусу не підприємницьких товариств

32. Філії та представництва як окремі підрозділи юридичної особи

33. Види об’єктів цивільних прав

34. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав

35. 18. Речі як об’єкти цивільних прав

36. Становлення та розвиток ринку цінних паперів в Україні

37. Позовна давність у цивільному праві

38. Особисті не майнові права за Цивільним кодексом України

39. Особисті не майнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи

40. Право та вільні види місця проживання: цивільно-правовий аспект

41. Поняття та підстави представництва в цивільному праві

42. Цивільно-правові строки: поняття та види

43. Право власності: поняття та зміст

44. Підстави набуття права власності

45. Підстави припинення права власності

46. Право приватної власності: підстави, набуття та припинення

47. Особливості здійснення права спільної власності

48. Право власності на землю (земельну ділянку): правове регулювання

49. Гарантування та забезпечення право власності на житло в Україні

50. Захист права власності в Україні

51. Речові права на чуже майно: поняття та зміст

52. Історичний розвиток речових прав на чуже майно

53. Сервітут, емфітевзис та суперфіцій як речові права цивільного права

54. Правові основи права інтелектуальної власності

55. Авторське право в мережі Інтернет: правові питання

56. Ноу-хау: поняття, правова охорона та захист

57. Юридичні способи забезпечення виконання зобов’язань

58. Іпотека як спосіб забезпечення виконання зобов’язань: сучасний стан та перспективи застосування

59. Лізинг: правова характеристика

60. Договір підряду та його стан в сучасних умовах

61. Страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів

62. Правова природа договору комерційної концесії (франчайзингу)

63. Правове регулювання факторингу

64. Особливості розрахункових правовідносин

65. Не договірні зобов’язання за Цивільним кодексом України

66. Новації спадкового права

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал