Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ДОДАТОК А. Систематизація підходів щодо визначення сутності інновації


(довідковий)

Систематизація підходів щодо визначення сутності інновації

 

Таблиця А.1 - Варіанти визначення поняття “інновації”

 

Автор Визначення поняття “інновації” Зауваження
     
Інновація як система
Й. Шумпетер Зміни з метою впровадження і використання нових видів товарів споживання, нових виробничих і транспортних засобів, ринків та форм організації в промисловості Не враховані можливість використання нових видів сировини та внесення змін у якісний та кількісний склад кадрів. Не забезпечена обов’язковість підвищення ефективності, не розглянуті інновації, які можна віднести до соціальної сфери
М. Лапін Конструювання нових способів та продуктів... У більш широкому філософському розумінні – це функція розвитку культури як сукупності життєдіяльності людини. Нововведення є цілісною, внутрішньо суперечливою та динамічною системою Не підкреслено особливостей інновації та виробництва
Інновація як зміна
Л. Водачек Цільова зміна у функціонуванні підприємства як системи (кількісна, якісна, в будь-якій сфері діяльності підприємства) А також: нова сировина, нові види товарів і послуг, нові ринки збуту та ефект від внесених змін
Ю. Яковець Якісні зміни у виробництві, які можуть належати як до техніки і технології, так і до форм організації виробництва і управління Не визначено отримання ефекту від впровадження інновації

Продовження табл. А.1

 

     
Ф. Валента Зміна в первісній структурі виробничого механізму, тобто перехід від його внутрішньої структури до нового стану: стосується продукції, технології, засобів виробництва, професіональної, кваліфікаційної структури робочої сили, організації; зміни з позитивними і негативними соціально-економічними наслідками Не враховано можливість використання нових видів сировини, нових ринків збуту. Відзначена ймовірність негативних наслідків, що позбавляють інновацію сенсу
Інновація як процес
Б. Твісс Процес нововведення як передача наукового або технічного знання “безпосередньо у сферу потреб споживача; продукт при цьому перетворюється у носія технології” Не розглянуті організаційно-управлінські, соціальні та інші інновації. Не зазначено отримання нових або поліпшених продуктів
Х. Хауштайн Впровадження в практику, здійснення та використання ідеї, пропозиції, науково-дослідного рішення, моделі Не простежено рух ідей до ринку. Не розглянуто можливість зміни у структурі організації виробництва, у складі кадрів, обов’язкову ефективність прийнятої ідеї
Т. Брайан Процес, в якому інтелектуальний товар – винахід, інформація, ноу-хау або ідея, – набуває економічного змісту Необхідно зазначити, що обов’язковим є позитивний ефект, втілений у новому або поліпшеному товарі, а також те, що ідея повинна бути реалізована на ринку

Продовження табл. А.1

 

     
Б. Санто Суспільний, технічний, економічний процес, практичне використання ідей, винаходів, які приводять до створення кращих за своїми якостями виробів, технологій, орієнтованих на економічну вигоду, прибуток, додатковий дохід, охоплює весь спектр видів діяльності від досліджень і розробок до маркетингу Не враховані виробничі кадри, виробничі і транспортні засоби, структура виробництва
В. Раппопорт Практичне здійснення якісно нових рішень, сутність стратегії та змісту стратегії підприємства Не визначено можливість використання інновацій
В. Мединський, Л. Шаршукова Суспільний, технічний економічний процес, що приводить до створення кращих за своїми властивостями товарів (продуктів, послуг) і технологій шляхом практичного використання нововведень Товари повинні бути реалізовані на ринку та бути конкурентоспроможними
С. Валдайцев Освоєння нової продуктової лінії, що ґрунтується на спеціально розробленій оригінальній технології, яка здатна вивести на ринок продукт, що задовольняє не забезпечені існуючою пропозицією потреби Не зазначені організаційно-управлінські, соціальні, інформаційні інновації, не внесені зміни в склад кадрів і структуру виробництва

Продовження табл. А.1

 

     
Інновація як результат
А. Левінсон Результат, підсумок попередньо проведеної наукової, практичної, організаційної роботи Не підкреслено необхідність отримання ефекту, отримання нових або поліпшених продуктів. Не враховано можливість використання нових видів сировини, нових ринків збуту
С. Бешелєв, Ф. Гурвич Як сам реалізований в суспільному виробництві науковий або технічний результат, так і процес його використання Інновації – це особливий інструмент підприємництва. Не враховано отримання ефекту
Р. Фатхутдінов Кінцевий результат впровадження нововведення з метою зміни об’єкта управління і отримання економічного, соціального, екологічного, науково-технічного або інших видів ефекту Не враховано отримання нових або удосконалених конкурентоспроможних товарів, послуг, технологій
Е.Уткін Об’єкт, який впроваджений у виробництво в результаті проведення наукового дослідження або відкриття, якісно відмінний від попереднього аналога; характеризується більш високим технологічним рівнем, новими споживчими якостями товару або послугами порівняно з попереднім продуктом; виробнича, організаційна, фінансова, науково-дослідна, навчальна та інші сфери, що забезпечують економію затрат або умови для економії Не прослідковано вихід “об’єкта ” на ринок

Продовження табл. А.1

 

     
С. Ілляшенко, О. Прокопенко Кінцевий результат діяльності зі створення і використання нововведень, втілених у вигляді удосконалених або нових товарів (виробів або послуг), технологій їх виробництва, методів управління на всіх стадіях виробництва і збуту товарів, які сприяють розвитку та підвищенню ефективності функціонування підприємств Не зазначено інновації, які можна віднести до соціальної сфери і, як наслідок, їх впровадження – отримання соціального ефекту
Закон України “Про інноваційну діяльність” № 40-IV від 4.07.2002 Новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технологія, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери Слід врахувати можливість впровадження нових видів сировини, зміни в складі кадрів, які приведуть до отримання ефекту

 Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал