Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Аналіз етапів інноваційного циклу


 

Таблиця В.1 – Аналіз етапів інноваційного циклу

 

Етап Мета Інструментарій (методи досягнення мети) Результати
       
1 Вибір напрямків інноваційного розвитку Виявити перспективні напрямки розвитку в існуючих умовах з урахування перспектив їх зміни SWOT-аналіз, STP-аналіз, SNW- аналіз, SW- аналіз, методика, викладена у розділі 2 Напрямки розвитку, для реалізації яких є внутрішні і зовнішні умови
2 Генерація ідей інновацій (окремо для кожного з виділених напрямків розвитку) Генерація ідей нових товарів, технологій, методів організації виробництва і збуту Аналіз потреб і запитів споживачів. Мозкова атака, синектика, ліквідація ситуацій глухого кута, морфологічні карти  
3 Відбір ідей Відібрати ідеї, прийнятні для реалізації на даному конкретному підприємстві Якісно-кіль­кісна оцінка (із застосуванням експертних оцінок) для визначення: чи буде ринок для інновації? чи існує технічна і економічна можливість розробити, виготовити і просувати на ринку інновації? чи буде інновація приносити прибуток і як це позначиться на діяльності інноватора? Перелік відібраних для реалізації ідей та попереднє обґрунтування їх вибору
4 Розроблення задуму товару та його перевірка Виразити ідею товару у доступній і зрозумілій споживачам формі – задумі товару. Встановити ставлення споживачів до задуму товару (наприклад, шляхом анкетування) Запропонований Ф.Котле­ром підхід до розгляду задуму товару на трьох рівнях. Стандартні маркетингові опитування споживачів Словесний опис задуму, що супроводжується ескізами і принциповими схемами. Аналіз результатів опитування, враховуючи бланки анкет і опис методики опитування

Продовження табл. В.1

 

       
5 Комплексний аналіз ринку і розроблення стратегії маркетингу щодо виведення товару на ринок Визначити ринкові перспективи нового товару. Розробити за­ходи комплексу маркетингу щодо просування нового товару на ринок Стандартні методики проведення ринкових досліджень і аналізу їх результатів; методики сегментації ринку; методики розроблення товарної, цінової, збутової і комунікаційної політики Програма маркетингу з виведення нового товару на ринок, яка має довгострокові і поточні цілі
6 Оцінка можливості досягнення цілей маркетингової програми Оцінити технічну і економічну можливість та доцільність розроблення, виготовлення і просування нової продукції на ринок Методи функціонально-вартісного аналізу (ФВА). Техніко-економіч­ний аналіз. Методи оцінки економічного ефекту і ефективності Техніко-економічне обґрунтування проекту виробництва нової продукції
7 Розроблення товару Розроблення конструкторської і технологічної документації. Виготовлення дослідних зразків і їх випробування у лабораторних умовах Стандартні конструкторські і технологічні підходи, підходи до організації виробничого процесу за місцем і часом. Методики випробувань Технічна документація (конструкторська і технологічна). Дослідні зразки. Звіти про випробування
8 Ринкові випробування нової продукції Оцінити ставлення споживачів до нової продукції, а також ефективність методів її просування на ринок Методики збору маркетингової інформації: експеримент, спостереження та ін. Рекомендації щодо доведення до вимог споживачів техніко-економічних характеристик продукції і методів її просування на ринок

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал