Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Львів – 2014


Кафедра державних та місцевих фінансів

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для виконання індивідуальної науково-дослідної роботи студентів

з навчальної дисципліни

Бюджетна система”

для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 – “Фінанси і кредит”

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

(заочна форма навчання)

 

 

Львів – 2014

 

 

Розробники:

Піхоцька О.М. – професор кафедри державних та місцевих фінансів ЛДФА, к.е.н., доцент

Филипів Р.С – старший викладач кафедри державних та місцевих фінансів ЛДФА, к.е.н.

Західна О.Р. – доцент кафедри державних та місцевих фінансів, к.е.н., доцент

 

Розглянуто і схвалено

на засіданні кафедри державних та місцевих фінансів

Протокол № 1 від 29.08. 2014р.

Зав. кафедри________________

д.е.н., професор Буряк П. Ю.

 

© Піхоцька О. М., Західна О. Р.

© Львівська держана фінансова академія, 2014

 

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“БЮДЖЕТНА СИСТЕМА”

 

Номер теми Назва теми
Вступ Предмет і завдання дисципліни
Тема 1. Сутність, призначення та роль бюджету держави
Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави
Тема 3. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи
Тема 4 Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування
Тема 5 Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання
Тема 6 Бюджетний процес та його учасники
Тема 7. Система доходів бюджету
Тема 8. Система видатків бюджету
Тема 9. Основи фінансування бюджетної сфери в Україні
Тема 10. Видатки бюджету на економічну діяльність та науку
Тема 11. Видатки бюджету на оборону та управління
Тема 12. Видатки бюджету на соціальну сферу
  12.1. Видатки бюджету на освіту
  12.2. Видатки бюджету на охорону здоров’я
  12.3. Видатки бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення населення
  12.4. Видатки бюджету на культуру і мистецтво
  12.5. Видатки бюджету на розвиток фізичної культури і спорту
Тема 13. Державний кредит і видатки бюджету на обслуговування державного боргу
Тема 14. Основні напрями розвитку бюджетної системи України
Тема 15. Бюджетні системи зарубіжних країн
Вступ Предмет і завдання дисципліни
Тема 1. Сутність, призначення та роль бюджету держави
Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави
Тема 3. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи
Тема 4 Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування
Тема 5 Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання
Тема 6 Бюджетний процес та його учасники
Тема 7. Система доходів бюджету
Тема 8. Система видатків бюджету
Тема 9. Основи фінансування бюджетної сфери в Україні
Тема 10. Видатки бюджету на економічну діяльність та науку
Тема 11. Видатки бюджету на оборону та управління
Тема 12. Видатки бюджету на соціальну сферу
  12.1. Видатки бюджету на освіту
  12.2. Видатки бюджету на охорону здоров’я
  12.3. Видатки бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення населення
  12.4. Видатки бюджету на культуру і мистецтво
  12.5. Видатки бюджету на розвиток фізичної культури і спорту
Тема 13. Державний кредит і видатки бюджету на обслуговування державного боргу
Тема 14. Основні напрями розвитку бюджетної системи України в контексті нової редакції Бюджетного кодексу
Тема 15. Бюджетні системи зарубіжних країн

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал