Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основна література. 3. Податковий кодекс України від від 02.12.2010 № 2755-VI //Офіційний сайт Верховної Ради України


 1. Конституція України: №254к/96ВР Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.
 2. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? user=a& find=1& typ=21

3. Податковий кодекс України від від 02.12.2010 № 2755-VI //Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

4. Про Державний бюджет України на 2014 рік: Закон України вiд 16.01.2014 № 719-VII // – Режим доступу: https://search.ligazakon.ua/

5. Про Державний бюджет України на 2013 рік: Закон України від 06.12.2012 № 5515-VI // – Режим доступу: https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125515.html

6. Про Державний бюджет України на 2012 рік: Закон України від 22.12.2011 № 4282-VI // – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4282-17

 1. Закон України " Про культуру" вiд 14.12.2010 № 2778-VI. - Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2778-17
 2. Закон України " Основи законодавства України про охорону здоров'я" вiд 19.11.1992 № 2801-XII(зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=2801-12.

9. Закон України " Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

 1. Закон України " Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21.11.92р. № 2811-12 (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=2811-12.
 2. Закон України " Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. № 2628-ІП (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=2628-14.
 3. Закон України " Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.03р. № 1058-15 (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=1058-15.
 4. Закон України " Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням" від 18.01.01 р. № 2240-ІП (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=2240-14.
 5. Закон України " Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" вiд 23.09.1999 № 1105-XIV (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=1105-14.
 6. Закон України " Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 р. № 1533-111(зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=1533-14.
 7. Закон України " Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=651-14.
 8. Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" вiд 21.05.1997р. № 280/97-ВР (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=280%2F97-%E2%F0.
 9. Закон України " Про місцеві державні адміністрації" вiд 09.04.1999р. № 586-14 (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=586-14.
 10. Закон України " Про оплату праці" від 24.03.95 р. № 108/95-ВР (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=108%2F95-%E2%F0.
 11. Закон України " Про освіту" від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=1060-12.
 12. Закон України " Про охорону праці" вiд 14.10.1992 р. № 2694-XII (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=2694-12.
 13. Закон України " Про прожитковий мінімум" вiд 15.07.1999 № 966-XIV (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=966-14.
 14. Закон України Про державну допомогу сім’ям з дітьми від 04.07.2002 р. № 49-IV. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua.
 15. Закон України " Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов''язкове державне соціальне страхування» вiд 08.07.2010р. № 2464-VI (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
 16. Закон України " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.93 р. № 3551-XII (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=3551-12.
 17. Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
 18. Закон України Про музеї та музейну справу: від 29.06.1995р. №249/95–ВР. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України.– Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua.
 19. Закон України Про внесення змін до Закону України Про бібліотеки і бібліотечну справу: 16.03.2000 № 1561-III. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http: // https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1561-14
 20. Закон України Про театри і театральну справу: від 31.05.2005р. № 2605-ІV. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. –Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua.
 21. Указ Президента України Про Положення про Державну казначейську службу України від 13.04.2011 № 460/2011.- Режим доступу: https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U460_11.html
 22. Указ Президента України Про Міністерство доходів і зборів України від 18.03.2013 141/2013.- Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/141/2013

32. Про Основні напрями бюджетної політики на 2014 рік: проект постанови Верховної Ради України вiд 1 0.04.2013 № 2769 // – Режим доступу: https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DG24X00A.html

33. Проект Постанови про Основні напрями бюджетної політики на 2015 рік: проект постанови Верховної Ради України вiд 4749 від 22.04.2014 // – Режим доступу: http: //w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=50732

 1. Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти України від 11.06.2007р. № 471 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=z0675-07.
 2. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 2005р. №308/519 " Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я України. – Режим доступу: https://mozdocs.kiev.ua/view.php? id=4792.
 3. Наказ Міністерства ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів
  працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ від 26.09.2005 № 557. – Режим доступу: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05.
 4. Постанова Верховної Ради України " Про структуру бюджетної класифікації" вiд 12.07.1996р. № 327/96-ВР // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=327%2F96-%E2%F0.
 5. Постанова Кабінету Міністрів України " Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 № 1298 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF
 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи» від 14.04.2004 № 494 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/494-2004-%D0%BF
 7. Постанова Кабінету Міністрів України Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судівта інших органів від 09 березня 2006 року № 268. – [Електроннийресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http: //zakon1.rada.gov.ua.
 8. Постанова Кабінету Міністрів України Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб від 07 листопада 2007 року № 1294. –[Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua.
 9. Постанова Кабінету Міністрів України " Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів» від 08.12.2010 року № 1149 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1149-2010-%D0%BF.
 10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2013-2015 роки» від від 29 квітня 2013 р. № 320 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/320-2013-%D0%BF.
 11. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=228-2002-%EF.
 12. Наказ Міністерство сім’ї, молоді та спорту України Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту від 23 вересня 2005 року № 2097. –[Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua.

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал