Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Термінологічний словник


Міжнародний маркетинговий комплекс (international marketing mix) - це система інструментів, методів, прийомів, підходів щодо товару, ціни, просування, каналів розподілення, використання яких має на меті формування конкурентних переваг на цільовому сегменті або певному зарубіжному ринку.

Експортний товар - спеціально створений з урахуванням вимог певного сегменту зарубіжного ринку продукт чи послуга.

Піонерний товар - такий товар, який відкриває перед споживачем можливість задоволення зовсім нової потреби (1890 р. - автоген; 1886 р. - автомобіль; 1884 р. - авторучка; аеросани - 1908р.).

Товар ринкової новини - такий товар, який підіймає на новий якісний рівень задоволення звичайної, відомої потреби або дозволяє більш широкому колу споживачів задовольняти на визначеному рівні відому потребу.

Міжнародна товарна політика - певний курс дій виробника (експортера), використання таких принципів, завдяки яким забезпечується ефективне, з комерційної точки зору, формування асортименту товарів для визначеного зарубіжного ринку (сегменту світового ринку).

Концентрична товарна політика - пошук нових товарів, які б, з одного боку, в технологічному та/або ринковому відношенні були б схожі з уже існуючими на фірмі товарами, а, з другого, - приваблювали нових покупців.

Горизонтальна товарна політика - розробка нового товару, як продовження вже існуючого; розрахована на усталене коло покупців і не потребує серйозних змін технології.

Конгломератна товарна політика - пошук для виробництва нового товару, який ніяк не пов`язаний з товарами, що існували раніше в номенклатурному портфелі фірми; потребує використання інших технологій та освоєння нових ринків.

Міжнародна товарна стратегія - маркетингові дії відносно товарної компоненти маркетингового комплексу, обумовлені особливостями зарубіжного ринку та етапом розвитку фірми.

Вимушена адаптація товару – зміна фізичних характеристик згідно вимог міжнародних, або існуючих на зарубіжному ринку стандартів та технічних норм.

Необхідна адаптація товару – зміна фізичних характеристик, деяких параметрів згідно вимог споживачів, традицій споживання тощо.

Симпліфікація – різновид адаптації товару до зарубіжного ринку сутністю якої є спрощення несуттєвих характеристик ( якостей) товару з метою пристосування його до особливостей використання/обслуговування зарубіжними споживачами.

Перцепційна адаптація – зміна другопорядних характеристик товару (колір, назва, пакування тощо) згідно особливостей їх сприйняття (перцепції) на зарубіжному ринку.

Стандартизація в адаптації – зменшення обсягів адаптації товару шляхом стандартизації окремих деталей, вузлів, агрегатів, обумовлена надмірними витратами на пристосування товару до вимог зарубіжних ринків ( наприклад, фірма “Мерседес” збуває на світовому ринку 60 моделей, виготовлених на базі 5 двигунів, 6 коробок передач та 2 типів мостів).Індивідуалізований (диференційований) маркетинговий комплекс передбачає пристосування всіх його елементів до потреб кожного зарубіжного ринку (сегменту світового ринку).

Стандартизований маркетинговий комплекс характеризується тим, що всі його елементи в однаковій мірі пристосовуються до всіх зарубіжних ринків або сегментів (в усіх країнах товар пропонується з стандартними, однаковими характеристиками, по одній ціні, з використанням однакових систем просування та каналів розподілення).

Комбінований маркетинговий комплекс передбачає одночасну як диференціацію деяких елементів, так і стандартизацію інших. Наприклад, стандартний товар може однаково рекламуватися на всіх зарубіжних ринках, а ціни та канали розподілення бути адаптованими до місцевих умов. Це найбільш поширений підхід до побудови та реалізації міжнародного маркетингового комплексу.

 

План семінарського заняття

I Розгляд контрольних питань:

1. Охарактеризуйте типи міжнародного маркетингового комплексу. Наведіть приклади.

2. Яка послідовність стандартизації міжнародного комплексу маркетингу склалась в діяльності міжнародних компаній?

3. Дайте визначення експортного, піонерного товару та товару ринкової новини.

4. Охарактеризуйте елементи товару в міжнародному маркетингу. Який існує зв`язок елементів товару з його конкурентоспроможністю на світових ринках?5. Дайте визначення міжнародної товарної політики. Назвіть види товарної політики.

6. Охарактеризуйте види товарної політики та наведіть приклади.

7. Дайте визначення міжнародної товарної стратегії. Назвіть типи товарних стратегій.

8. Охарактеризуйте типи та види міжнародних товарних стратегій.

9. В чому сутність теорії життєвого циклу товару в міжнародному маркетингу? Який тип міжнародної товарної стратегії обґрунтовує ця теорія?

10. Охарактеризуйте випадки (типи) адаптації товару для зарубіжного ринку. Наведіть приклади.

11. Яка існує послідовність етапів розробки нового товару. В чому сутність кожного з етапів?

II Розгляд дискусійних питань:

1. Яка принципова різниця між товарною політикою та товарною стратегією в міжнародному маркетингу? Який між ними існує зв`язок?

2. Чи є необхідність провадити ринковий тест товару в кожній країні, де фірма планує його продаж?

3. “ТНК, порівняно з фірмами на внутрішньому ринку, мають більше можливостей щодо розробки ідей товарів ринкової новини”. Чи згодні Ви з цим твердженням? Чому? Поясніть.

4. “Якщо фірма пропонує на зарубіжному ринку повний (завершений) товар, то їй гарантується найвища конкурентоспроможність”. Чи згодні Ви з цим твердженням? Чому? Поясніть.mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал