Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Список використаної літератури. Бичко Ада. Леся Українка.Світоглядно-філософський погляд /А.Бичко.–К.,2000.


 

Бичко Ада. Леся Українка.Світоглядно-філософський погляд /А.Бичко.–К., 2000.

Вільчинський Ю. Олександр Потебня / В.Вільчинський.–Л., 1996.

Горелав М. Предвісники незалежної України. історичні розвідки / М.Горелов.–К., 1996.

Грицак Ярослав. Українське національне відродження: тяглість і перервність традицій /Я.Грицак // Зустрічі.–1991.–Вип.2.–С.21-27.

Історія Русів/ пер. І.Драча.–К., 1991.

Кирило-Мефодіівське товариство: зб. документів і матеріалів: у 3 т. – К., 1990.

Костомаров М. Закон Божий (“Книга буття українського народу”) / М.Костомаров.– К., 1991.

Куца Ольга. М.Драгоманов і розвиток української літератури в другій половині ХІХ ст. / О.Куца.–Т., 1995.

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе./ І.Лисяк-Рудницький.– К., 1994.–Т.І.

Овсійчук В.А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві / В.Овсійчук.–К., 2001.

Попович М. Нарис історії культури України / М.Попович.– К., 1998.

“Руська трійця” в історії суспільно-політичного руху і культури.– К., 1987.

Свідзинський А. Речники української незалежності на зламі століть /А.Свідзинський // Розбудова держави. – 1997.–№4–5.

Семчишин М. Тисяча років української культури / М.Семчишин.– К., 1998.

Скринник М. Наративні практики української ідентичності: доба романтизму / М.Скринник.–Л., 2007.

Скромецький О. Гоголь / О.Скромецький.–Л., 1994.

Т.Г.Шевченко і українська національна культура: матеріали наукового симпозіуму.–Л., 1990.

Запитання та завдання для самоконтролю

1.З’ясуйте зміст поняття “національно-культурне відродження” в Україні.

2.Охарактеризуйте схеми національно-культурного відродження на основі праць М.Греха, Р.Шпорлюка, І.Лисяка-Рудницького.

3.У чому полягають особливості української культури епохи Романтизму, охарактеризуйте її головні риси.

4.Прокоментуйте основні ідеї, викладені у праці “Історія Русів”.

5.Яка ваша оцінка культурно-просвітницької діяльності “Руської трійці” на ниві духовної культури Галичини.

6.Сформулюйте програмні завдання Кирило–Мефодіївського братства та його роль у національно-культурному відродженні.

7.Які головні ідеї праці М.Костомарова “Закон Божий”(“Книга буття українського народу”).

8.Оцініть культурно-просвітницьку діяльність громадівських організацій на ниві духовної культури України.

9.Яку роль відіграв Т.Г.Шевченко у національно-культурному відродженні України?

10.З’ясуйте творчий внесок Івана Франка у розвиток української культури.

11.Розкрийте основні риси модерністського періоду національно-культурного відродження в Україні.

12.Визначте характерні ознаки епохи Романтизму в творчості Т.Шевченка та М.Гоголя.

13.Що Ви знаєте про теоретичну спадщину Ю.Бачинського та М.Міхновського в обґрунтуванні змісту української національної ідеї.

14.Коли виникла українська історична школа? Хто її очолив?

15. Розгляньте досягнення та здобуття художньої культури України ХІХ ст.

 Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал