Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття та види темпераменту.


Темперамент – це така особливість особистості, яка полягає в динаміці психічної діяльності. Це якість особистості, сформована на основі генетично обумовленого типа нервової системи людини і в значній мірі визначає стиль її поведінки та діяльності. Темперамент дуже мало і повільно змінюється протягом життя.

Теорії темпераменту: Гален – про переважання волог у організмі (звідси і пішли назви темпераментів – „сангве” – кров, „флегма” – слиз, „холе” – жовч, „меланхоле” – чорна жовч, теорія Кречмера – Шелдона, Павлова, Айзенка.

За Павловим темперамент пов’язаний із характеристиками нервової системи особистості. Він виділив 4 типи:

1тип: сильний, врівноважений, рухливий – сангвінік;

2 тип: сильний, неврівноважений – холерик;

3 тип: сильний, врівноважений, інертний – флегматик;

4 тип: слабкий – меланхолік.

Сильний. Людина здатна зберігати високий рівень працездатності при тривалій та напруженій праці, швидко відновлює свої сили. Емоційний тонус високий. Слабкі відволікаючі впливи не викликають реакції.

Врівноважений. Людина зібрана та спокійна у будь-якій найнапруженішій ситуації. Без напруження придушує непотрібні бажання та відволікаючи думки. Працює рівномірно, без різких колихань в інтенсивності та результатах праці.

Рухливий.Людина здатна швидко і адекватно реагувати на зміни у ситуації, яка складається, легко відмовляється від непотрібних стереотипів, швидко набуває нових навичок і звичок. Без напруження змінює вид діяльності, здатен до прискореного темпу дій та мови, миттєвому запомінанню.

Таблиця 1.

Співвідношення темпераментів із типами нервової системи і психічними реакціями.

 

Характеристика нервових процесів
Темперамент   Сила   Врівнова- женість   Швидкість реакції   Сила реакцій   Сангвінік   Сильний   Врівнова- жений   Швидка     Помірна Холерик   Сильний   Неврівнова- жений   Швидка     Надмірна Флегматик   Сильний   Врівнова- жений   Повільна     Сильна Меланхолік   Слабкий   Неврівнова- жений   Повільна     Слабка

 

Загальна характеристика типів темпераменту:

1. Сангвінік. Живо і з великим збудженням відгукується на все, що приваблює його увагу. Жива міміка, виразні рухи. Легко можна розсмішити, розсердити. З обличчя ясно видно який настрій. Людина енергійна та працьовита. Активно береться за нову справу, може довго працювати, не втомлюючись. Здатен довго зосереджувати свою увагу, дисциплінований. Швидкі рухи, гнучкість розуму, кмітливість, швидке включення до нової роботи. Легко сходиться з новими людьми. Прагне до частої зміни вражень. Емоції сангвініка ( в основному позитивні) легко виникають та недовго тривають. Невдачі сприймає порівняльно легко. За несприятливих умов його рухливість може змінитися на відсутність зосередженості, поверхові судження, поспішність у діях. Легко пристосовується до змін у житті. Товариський, але часто змінює прихильності, має широке коло знайомств. За наявності великої цікавості до справи продуктивний, енергійний, у протилежному випадку в’ялий, незацікавлений. 

2. Холерік. Необузданий, запальний. Не вміє терпіти, стримуватися, чекати. Легко виникає подразненість, агресивність. Схильний до частих змін настрою, емоційних вибухів, енергійний, швидко запалюється, буває агресивним. Мало розмірковує та швидко діє. У складних ситуаціях втрачає контроль над своїми емоціями.

 

3. Флегматик. Хладнокровний, повільний, спокійний, не відразу піддається почуттям, як правило проявляю постійність. Мала чутливість та емоційність, його важко розсмішити або засмутити. Зберігає спокій. Бідна міміка, рухи невиразні, низький темп рухів та мови. Важко переключає увагу, пристосовується до нових умов. Як правило, важко сходиться з новими людьми. Не схильний до прийняття поспішних рішень, свої страждання переносить терпляче, рідко скаржиться. За несприятливих умов у флегматика може розвитися апатія, схильність до виконання одноманітних, звичних дій.

 

4. Меланхолік. Підвищена чутливість, незначний привід може викликати сльози, образливість. Схильний до депресії, пригніченості. Міміка і рухи невиразні, голос тихий, рухи бідні. Не впевнений в собі, легко опускає руки. Зовнішньо він слабко виражає свої почуття та нерідко сприймає ставлення до себе оточуючих як зневагу, недооцінку. Страждає глибоко, втішається з великим трудом. Неенергійний, легко стомлюється. За несприятливих умов у меланхоліка може розвинутися підвищена емоційна ранимість, замкненість, відчуженість.Висновок: темперамент – біологічний фундамент особистості. Ми розглянули чотири типа темперамента: сангвінічний, холеричний, флегматичний, меланхолічний.

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2021 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал