Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Типи конфліктних ситуацій


Сутність конфлікту та його структура.

Конфлікт – це таке співвідношення між суб’єктами соціальної взаємодії, які характеризуються їх протидією на основі протилежно направлених мотивів (потреб, інтересів, цілей, ідеалів, переконань) або суджень (думок, поглядів, оцінок і т. ін.).

Необхідними і достатніми умовами виникнення конфлікту є наявність у суб’єктів соціальної взаємодії протилежно направлених мотивів або суджень, а також стан протидії між ними.

 

Структура конфлікту:

· Сторони конфлікту – це суб’єкти соціальної взаємодії, які знаходяться у стані конфлікту або ж відкрито або приховано підтримуючі тих, хто конфліктує.

· Предмет конфлікту – це те, через що виникає конфлікт.

· Образ конфліктної ситуації – це відображення предмета конфлікту в свідомості суб’єктів конфліктної взаємодії.

· Мотиви конфлікту – це внутрішні спонукальні сили, які підштовхують суб’єктів соціальної взаємодії до конфлікту (мотиви виступають у формі потреб, інтересів, цілей, ідеалів, переконань).

· Позиції конфліктуючих сторін – це те, про що вони заявляють один одному в ході конфлікту або у переговорному процесі.

· Причини конфлікту – це явища, події, факти, ситуації, які передують конфлікту та, за визначених умов діяльності суб’єктів соціальної взаємодії, викликають його.

1) Соціально-політичні та економічні причини, пов’язані з соціальною та економічною ситуацією в країні.

2) Соціально-демографічні відображають різницю в установках і мотивах людей, обумовлені їх статтю, віком, приналежністю до етнічних груп і т. ін.

3) Соціально-психологічні причини відображають соціально-психологічні явища в соціальних групах: стосунки, лідерство, групові мотиви, колективні думки, настрої і т. ін.

4) Індивідуально-психологічні причини відображають індивідуальні психологічні особливості особистості (здібності, темперамент, характер, мотиви і т. ін.)

· Конфліктна ситуація – це накопичені протиріччя, пов’язані з діяльністю суб’єктів соціальної взаємодії, які створюють грунт для реальної протидії між ними. Типи конфліктних ситуацій див табл.1.

· Інцидент – це збіг обставин, які є приводом для конфлікту.

· Конфліктогени – це слова, дії (або відсутність дій), які можуть привести до конфлікту.

 

Таблиця 1.

Типи конфліктних ситуацій

 

Характер конфліктної ситуації Прояви
Недоброякісне виконання обов’язків. Порушення трудової дисципліни.
Незадовільний стиль управління Помилки в доборі та розстановці кадрів. Помилки в організації контролю. Прорахунки в плануванні. Порушення етики спілкування.
Індивідуально-психологічні особливості особистості. Порушення прийнятих у соціальній групі правил стосунків Порушення етики спілкування.
Неадекватне уявлення про конкретні ситуації. Неправильні оцінки, судження про дії інших суб’єктів соціальної взаємодії. Помилки у висновках до конкретних ситуацій.
Низька професійна підготовка   Брак у роботі Нездатність прийняти адекватне рішення.

 Висновок:ми розглянули базові поняття, які стосуються психології конфлікту. Для того, щоб адекватно діяти в конфлікті, треба мати навички його аналізу. Аналіз конфлікту допомагає підібрати найбільш конструктивні засоби його вирішення.

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2021 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал