Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття групи та її види.


Життя людини як соціальної істоти постійно протікає у взаємодії з різними групами, без якого не можливе існування особистості. Отже давайте розберемось що таке група та як види груп існують.

Група - відносно відокремлений об'єднання певної кількості людей (троє і більше), взаємодіючих, взаємозалежних і взаємовпливаючих один на одного для досягнення конкретних цілей, виконують різні обов'язки, що залежать один від одного, координують спільну діяльність і розглядають себе як частину єдиного цілого. Обов'язковими елементами будь-якої групи є цілі, загальні норми, санкції, групові ритуали, відносини, спільна діяльність, без них об’єднання людей не може називатися групою.

Видів груп існує багато і в одній групі може бути декілька різних видів груп тому ми розглянемо з вами загальні та більш поширені види груп:

Велика група – найбільший вид групи який включає у себе усі інші види груп. Велика група це соціальні спільності людей, які існують в масштабах всього суспільства (країни) та виділені на основі різних типів соціальних зв'язків, що не припускають обов'язкових безпосередніх особистих контактів кожного члена групи з іншими. До цих типів відносять, наприклад, класи, нації , релігійні конфесії, громадські організації, вікові групи тощо.

Мала група - нечисленні за складом групи людей, об'єднаних спільною діяльністю і знаходяться в безпосередньому особистому спілкуванні та взаємодії.

Формальна група - група, створена за рішенням керівництва в структурі організації для виконання певних завдань, їх діяльність сприяє досягненню цілей організації. Вони функціонують відповідно до заздалегідь офіційно затвердженими положенням, інструкціям, статутам, та мають свого формального лідера який теж визначається керівництвом (або тими хто створив цю групу).

Неформальна група - група, що виникла у формальній групі стихійно на основі взаємних симпатій і антипатій, спільних інтересів, захоплень декількох її членів. Визначення з усіма ролями неформальної групи у тому числі і роль лідера теж відбувається стихійно, тобто вони вкинуться тими людьми які найкраще для них підходять та займають їх самостійно у купі з неформальною згодою інших учасників групи. В одній формальній групі може бути дві або більше неформальних груп.

Керуючі групи - групи працівників, що виконують функції управління. Різновидами цих груп можуть бути командна група керівників, насамперед команда менеджерів вищої ланки, а також комітети. Головне в таких групах - спільне, колективне прийняття рішень.

Виробничі групи - групи працівників, які безпосередньо займаються виробничою діяльністю, спільно виконують конкретне виробниче завдання.Цільовігрупи - групи, створені для досягнення певної мети. При досягненні мети група може бути розформована або їй доручається робота над новим проектом.

Функціональні групи - групи, орієнтовані на довгострокове виконання певної функції.

Високорозвинені групи - групи, давно створені, їх відрізняє єдність цілей і загальних інтересів, стійка система відносин між її членами, висока згуртованість і т. д.

Слаборозвинені групи - групи, які характеризуються недостатнім розвитком або відсутністю психологічної спільності, сформованої структури, чіткого розподілу обов'язків, низькою згуртованістю. Ці групи, що знаходяться на початковому етапі свого існування, називають також дифузними.

Референтні групи - групи, до яких людина хотіла б належати, з якими він себе ототожнює, на які орієнтується у своїх інтересах, симпатіях і антипатіях - їх називають також еталонними.

Нереферентні групи (групи приналежності) - групи, до яких людина реально належить у даний конкретний момент.

Антиреферентні групи – поведінка, моральні та етичні норми членів цих груп представляються для людини абсолютно і принципово не прийнятними, тому бути у складі цих груп людина не хоче в жодному разі.

Висновок: у першому питанні ми дізналися що таке група та які характеристики її притаманні, а також розглянули основні види групи.mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2021 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал