Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Спілкування як розуміння людьми один одного.


За взаємодією та комунікативною стороною спілкування виступає його перцептивний аспект – взаємне сприйняття учасників спілкування, яке здійснюється в спілкуванні. Перцептивний аспект спілкування – це сприйняття, розуміння та оцінка однієї людини іншою.

 

Механізми сприйняття людиною людини:

1. Ідентифікація – це спосіб розуміння іншої людини через усвідомлене чи неусвідомлене уподобання його характеристикам самого суб’єкта. Тобто у процесі спілкування можливе «копіювання» однією людиною деяких аспектів поведінки людини з якою вона спілкується і таким чином перша люди більш краще розуміє другу. Також цей процес є дуже важливим для соціалізації людини, коли вона освоює правила поведінки та взаємодії із соціумом.

 

2. Усвідомлення суб’єктом того, як він сприймається партнером по спілкуванню називається рефлексією. Зрозуміти іншого означає, зокрема, усвідомити його ставлення до себе як до суб’єкта сприйняття. У повсякденному житті суб’єкт, як правило, не має точної інформації про людей, з якими він спілкується, що змушує його приписувати іншим причини їх дій та вчинків. Причинне пояснення вчинків іншої людини шляхом приписування їй почуттів, намірів, думок та мотивів поведінки носить назву каузальної атрибуції або причинної інтерпретації.

 

 

3. Стереотипізація –класифікація форм поведінки та інтерпретація причин шляхом співвіднесення до вже відомих або таких, що здаються відомими явищ, тобто тим, що відповідають соціальним стереотипам. Стереотип тут – сформований образ людини, яким користуються як штампом. Тобто коли людина спілкується із малознайомою людиною і помічає ознаки якого-небудь стереотипу, то в неї не свідомо відбувається приписання якостей цього стереотипу незнайомій людині. Це не завжди вірно бо наявність декількох ознак певного стереотипу ще не означає, що він на сто відсотків відноситься до цієї людини.

 

Ефект ореолу - сутність його полягає у тому, що загальне приємне враження, яке залишає пособі людина після спілкування, спонукає іншу людину яка з нею спілкувалася до позитивної оцінки та сприйняття цієї людини у доброзичливому фоні, хоча об’єктивних причин цьому не було. Разом із тим, загальне негативне враження під час спілкування породжує відповідну негативну оцінку.

Висновок: спілкування включає в себе сприйняття людиною людини. Нами були розглянуті такі механізми сприйняття партнера по спілкуванню як ідентифікація, рефлексія, стерео типізація, а також особливість сприймання – ефект ореолу.

Загальний висновок: ми розглянули спілкування як важливіший фактор взаємодії людей, а також як фактор соціального розвитку, розглянули структуру спілкування та механізм за яким за допомогою мови відбувається передача інформації від однієї людини до іншої. А також розглянули три механізму сприйняття людьми один одного – ідентифікація, рефлексія та стереотипізація.mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2021 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал