Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Адаптація системи технічного регулювання


70Система технічного регулювання у споживчій сфері це система інструментів, які використовує держава для:

1) створення сприятливих умов насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами ( харчовими, нехарчовими та послугами);

2) недопущення іноземних товарів на вітчизняний ринок;

3) підвищення рівня захисту здоров’я та безпеки споживачів;

4) створення сприятливих умов для монополізації ринку України;

5) удосконалення законодавства України з захисту прав споживачів;

6) створення сприятливих умов для посилення корупції в Україні;

7) адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

 

71ЄС та світова організація торгівлі (СОТ) виробили власні механізми усунення технічних бар’єрів у торгівлі, а саме:

1) вільне переміщення товарів через державні кордони суверенних країн

2) недопущення нових бар’єрів для торгівлі;

3) активне втручання суспільства та держави у важливі питання насичення ринку товарами;

4) взаємне визнання і технічна гармонізація законодавств окремих країн у галузі торгівлі;

5) надання виробнику широкого вибору способів виконування своїх зобов’язань перед суспільством;

6) взаємне визнання законодавств окремих країн у галузі торгівлі.

 

72Прецендентне право Європейського суду забезпечує ключові елементи взаємного визнання товару для переміщення по території Співтовариства якщо:

вироби законно виготовляють чи реалізують у тій чи іншій країні;

у виробах забезпечено рівні безпеки, еквівалентні установленим у державі-члені, що їх експортує;

у виробах забезпечено рівні якості, еквівалентні установленим у державі-члені, що їх експортує;

вироби реалізують на території країни-експортера.

 

73Резолюція Ради ЄС “Про Новий підхід до технічної гармонізації та стандартів” від 7 травня 1985 року) тільки важливі вимоги до товарів щодо:

1)безпеки товарів;

2)якості товарів;

3)захисту здоров’я споживачів;

4)захисту прав споживачів;

5)захисту довкілля.

 

74Відповідно до Нового підходу (Резолюція Ради ЄС “Про Новий підхід до технічної гармонізації та стандартів” від 7 травня 1985 року), тільки важливі вимоги мають бути гармонізовані у формі:

1)обов’язкових національних стандартів (вертикальна регламентація);

2)обов’язкових технічних регламентів (горизонтальна регламентація);

3)обов’язкових Правил та Порядків.

 

75Доказовою базою відповідності товарів вимогам ухвалених Радою ЄС є:

1) національні стандарти;

2) технічні регламенти;

3) Правила та Порядки.

 

76У Резолюції Ради ЄС 1989 року про «глобальний підхід» до сертифікації та випробувань викладено керівні принципи політики Співтовариства у сфері оцінювання відповідності та єдиний підхід шляхом:

1) розробляння модулів для різних стадій процедур оцінювання відповідності товару;

2) встановлення критеріїв використовування процедур оцінювання відповідності товару;

3) розробляння стандартів та технічних регламентів;

4) призначання органів, які виконуватимуть процедури оцінювання відповідності;

5) використовування знака відповідності товару.

77Існуюча в Україні до 2010 р. система державного регулювання у споживчій сфері успадкована з радянських часів направлена:

1) на тотальний доринковий контроль продукції на стадії: розробки, виробництва та виведення на ринок;

2) на ринковий контроль продукції та послуг на стадії реалізації у роздрібній торгівлі (захист прав споживачів);

3) контроль продукції та послуг на стадії утилізації.

78Основною метою трансформації в сфері ринкового нагляду і контролю є створення адаптованої до вимог СОТ і ЄС сучасної системи на основі:

1) на тотального доринкового контролю продукції на стадії: розробки, виробництва та виведення на ринок;

2) ринкового контролю продукції та послуг на стадії реалізації у роздрібній торгівлі (захист прав споживачів);

3) контролю продукції та послуг на стадії утилізації.

 

79Сучасна система ринкового нагляду і контролю адаптована до вимог СОТ і ЄС це:

1) ринковий контроль продукції та послуг на стадії реалізації у роздрібній торгівлі (захист прав споживачів) на відповідність стандартам;

2) тотальний доринковий контроль продукції на стадії: розробки, виробництва та виведення на ринок на відповідність стандартам та технічним регламентам;

3) ринковий контроль продукції та послуг на стадії реалізації у роздрібній торгівлі (захист прав споживачів) на відповідність технічним регламентам;

4) тотальний доринковий контроль продукції на стадії: розробки, виробництва та виведення на ринок на відповідність технічним регламентам.

80Існуюча в Україні до 2010 р. система технічного регулювання у споживчій сфері успадкована з радянських часів складалася з органів:

1) стандартизації;

2) сертифікації;

3) метрології;

4) ринкового нагляду;

5) акредитації;

6) захисту прав підприємців;

7) захисту прав споживачів.

 

81У відповідності до Закону України " Про ратифікацію протоколу про вступ України до СОТ" від 10.04.2008 р. для усунення технічних бар'єрів у торгівлі з країнами – членами Світової організації торгівлі Україна взяла на себе обов'язки до 2012 р. реформувати національну систему технічного регулювання, а саме системи:

1) захисту прав споживачів;

2) стандартизації;

3) підтвердження відповідності;

4) захисту прав підприємців;

5) метрології;

6) ринкового нагляду;

7) акредитації.

 

82Існуюча в Україні система що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів складалася з державних органів:

1) санітарно-епідеміологічної служби;

2) державної інспекції охорони здоров’я;

3) ветеринарної та фітосанітарної служби;

5) державної інспекції захисту довкілля;

6) державної інспекції з питань захисту прав споживачів.mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал