Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Яка з наведених вимог відноситься до податкового контролю?


а) Контроль повинен приносити більше кощтів ніж затрачене на його проведення

б) Контроль повинен здійснюватись жорстокими методами

в) Контроль повинен відбуватись виключно в установах податкових інспекцій і адміністрацій

 

8.Камеральні перевірки – це:

а) Перевірки, які проводяться фахівцями галузевих відділів оподаткування в приміщенні податкового органу щодо правильності заповнення податкових декларацій

б) Перевірки, які передбачають перегляд первинних документів, вияв правильності і достовірності організації і ведення бухгалтерського обліку, своєчасності і повноти сплати податку, зборів і обов’язкових платежів та пільг і проводиться по місцю знаходження підприємства

в) Перевірки, які проводяться за місяць до ліквідації підприємства, в ході якої оцінюються фонди підприємства

 

9.До умов проведення документарної перевірки не відносять:

а) Суб’єкт перевірки в письмові формі повідомляє про дату проведення планової перевірки не пізніше ніж за десять днів до її початку

б) Якщо плануються виїзні перевірки різними органами, а саме: податковими, митними тощо, то вони мають здійснюватись одночасно

в) На час проведення перевірки робота підприємства зупиняється

 

10.Яка з названих причин не є підставою для здійснення позапланової перевірки:

а) Злиття двох підприємств

б) Виявлення недостовірності даних, що містяться у документах обов’язкової звітності

в) За результатами проведення зустрічних перевірок виявлені факти, що свідчать про порушення суб’ктів підприємницької діяльності норм законодавства

11.Основною метою корпоративного податкового менеджменту є:

а) Абсолютна мінімізація податкових платежів

б) Максимізація чистого прибутку при заданих параметрах податкового середовища і ринкової кон’юнктури

в) Аналіз зовнішнього податкового середовища, прогнозованих нормативно-правових змін чинного законодавства

12.Податковий менеджмент на підприємстві:

а) Підпорядкований всій філософії корпоративних фінансів, маркетингу і менеджменту в цілому

б) Існує як самостійний і незалежний напрямок управління фінансовою діяльністю підприємства

в) Інше

 

13.У процесі податкового моніторингу господарських операцій здійснюється:

а) Постійний оперативний аналіз джерел витрат, податкова експертиза проектів, договорів, розробка податкових схем проведення розрахунків

б) Процес конкретизації і використання фінансових ресурсів підприємства за короткі проміжки часу (наприклад, тиждень)

в) Інше

 

14.Податковий календар на підприємстві складається з метою:

а) Визначення послідовності і термінів здійснення окремих фінансових операцій для забезпечення збалансованості доходів з витратами і зміцнення фінансового стану підприємства

б) Контролю правильності обрахування і дотримання термінів сплати у бюджет податкових платежів, а також недопущення при цьому помилок

в) Інше

15.Привабливість відкриття підприємств в офшорних територіях не зумовлене можливостями:

а) Легального зменшення податкових платежів

б) Забезпечення візової підтримки держави – реєстрації, відкриття за кордоном валютного рахунку

в) Ухилення від сплати податків, зборів

 

16.Метою податкового планування є:

а) Обчислення суми окремих податків і загальної суми податкових платежів на плановий період

б) Оптимізація сум окремих податків і загальної суми податкових платежів у плановому періоді

в) Мінімізація сум окремих податків і загальної суми податкових платежів у плановому періоді

17.Суть податкового планування полягає у:

а) Плануванні безперервного процесу оновлення і вдосконалення структури товарів і послуг відповідно до вимог платоспроможного попиту населення з урахуванням різних смаків окремих груп споживачів згідно з тенденціями та законами міжнародної конкуренції

б) Планомірному процесі визначення обсягів, напрямів різних форм кредитування, необхідних для цього джерел кредитних ресурсів та способів їх отримання

в) Виборі оптимальних варіантів фінансово-господарської діяльності підприємства з метою досягнення мінімального рівня податкових зобов’язань, що виникають, а також забезпечення оптимізаціїї податків та збільшення прибутковості

 

18.Рівень оподаткування є єдиним і визначальним фактором при виборі місця для базування компанії:

а) Так

б) Ні

в) Інше

19.Метою корпоративного міжнародного податкового планування є:

а) Оптимізація внутріфірмової структури компанії для максимізації сукупного прибутку

б) Формування оптимальної ціни на товари, роботи, послуги

в) Зниження собівартості виробленої продукції, наданих послуг

Сума платежу в рахунок сплати податків і обов’язкових платежів, яка підлягає внесенню до бюджету протягом звітного періоду в установлений термін у розмірі, визначеному виходячи з прогнозних оцінок об’єкта оподаткування чи його фактичних розмірів за певний проміжок звітного періоду – це...

а) Авансовий внесок

б) Адміністративні стягнення

в) Безнадійна заборгованість

 

21.Штрафи, що накладаються на керівників, посадових осіб підприємств, установ та організацій і на громадян за порушення податкового законодавства – це…

а) Авансовий внесок

б) Безнадійна заборгованість

в) Адміністративні стягнення

 

22.Документ, у якому відображаються результати перевірки; містить докладно викладені порушення податкового законодавства з посиланням на законодавчі акти, статті та пункти, які порушено – це…

а) Акт перевірки

б) Картка особового рахунка

в) Декларація

 

23.Поступове віднесення витрат на придбання, виготовлення або поліпшення основних фондів на зменшення оподатковуваного прибутку платника у межах норм амортизаційних відрахувань – це…

а) Безповоротна фінансова допомога

б) Амортизація основних фондів

в) Інше

 

Загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами – це...

а) Валовий дохід

б) Оподатковуваний прибуток

в) Інше

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.023 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал