Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Варіант 12
№№ 3 бали 6 балів 9 балів 12 балів
Ліва сторона
№ 1. Висота правильної чотирикутної піраміди 14 см, а сторона основи – 16 см. Знайдіть бічне ребро. Бічна грань правильної чотирикутної піраміди нахилена до площини основи під кутом 600. Площа основи піраміди - 16 см2. Знайдіть апофему піраміди. Відстань від основи висоти правильної чотирикутної піріміди до її бічного ребра дорівнює а, а її бічне ребро утворює з площиною основи кут β. Знайдіть бічне ребро піраміди. У правильній чотирикутній піраміді бічне ребро дорівнює b, а двогранний кут при основі - β. Знайдіть повну поверхню піраміди.
№ 2. Чому дорівнює відношення бічної поверхні циліндра до площі його основи? Осьовий переріз циліндра – квадрат, діагональ якого см. Знайдіть повну поверхню циліндра. Розгорткою бічної поверхні циліндра є прямокутник, одна із сторін якого вдвічі більша від другої. Бічна поверхня циліндра дорівнює 20 дм2. Визначте його повну поверхню, якщо твірна циліндра – менша сторона його розгортки. Повна поверхня циліндра дорівнює 105π см2, а бічна поверхня 80π см2. Знайдіть об’єм циліндра.
№ 3. У правильній трикутній призмі сторона основи дорівнює 7 см, а бічне ребро дорівнює 10 см. Обчисліть бічну поверхню призми. В правильній трикутній призмі радіус кола, що вписане в основу, дорівнює 2 см. Діагональ бічної грані утворює з площиною основи кут 450. Обчисліть бічну поверхню призми. Діагональ бічної грані правильної трикутної призми дорівнює d і утворює з площиною основи кут α. Обчисліть бічну поверхню призми. Основою похилої призми АВСА1В1С1 є правильний трикутник АВС зі стороною а. Вершина А1 проектується в центр нижньої основи, а ребро АА1 утворює з площиною основи кут 60о. Знайдіть бічну поверхню призми.
Права сторона
№ 1. У правильній чотирикутній піраміді сторона основи дорівнює 10 см, а висота – 12 см. Знайдіть апофему. Висота правильної чотирикутної піраміди дорівнює 3 см. Бічна грань нахилена до площини основи під кутом 450. Знайдіть сторону основи піраміди. У правильній чотирикутній піраміді висота дорівнює h і утворює з апофемою кут α. Знайдіть повну поверхню піраміди. Сторона основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює а. Кут між суміжними бічними гранями дорівнює α. Знайдіть бічну поверхню піраміди.
№ 2. У розгортці бічної поверхні циліндра – прямокутник зі сторонами 3 см і 8 см. Визначте бічну поверхню ціліндра. Осьовий переріз циліндра – квадрат, діагональ якого см. Знайдіть повну поверхню циліндра. Знайдіть бічну поверхню циліндра, висота якого дорівнює 5 см, якщо при збільшенні його висоти на 4 см, об’єм збільшується на 36π см3. Знайдіть діагональ осьового перерізу циліндра, знаючи, що об’єм циліндра дорівнює 240π см3, а бічна поверхня – 120π см2.
№ 3. Сторона основи правильної трикутної призми – 3 см. Бічне ребро призми дорівнює 5 см. Обчисліть бічну поверхню призми. У правильній трикутній призмі діагональ бічної грані дорівнює 13 см. Обчисліть бічну поверхню призми, якщо радіус кола, вписаного в основу, дорівнює 2 см. Діагональ бічної грані правильної трикутної призми утворює з бічним ребром кут β. Радіус кола, описаного навколо бічної грані, дорівнює R. Обчисліть бічну поверхню призми. Всі ребра прямої трикутної призми мають однакову довжину. Площа повної поверхні призми дорівнює . Знайдіть площу основи.

 


Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал