Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Критерії оцінки контрольної роботи.


7.1. Критеріями оцінки контрольної роботи є:

- повнота розкриття відповідного питання у теоретичній частині роботи;

- використання необхідних нормативно-правових актів, роз’яснень судової практики та наукових джерел;

- дотримання відповідних умов посилання на використані джерела;

- правильне рішення письмових задач;

- використання спеціальної літератури та нормативних актів;

- самостійність виконання роботи;

- додержання вимог щодо виконання контрольної роботи у відповідності з даними методичними рекомендаціями.

8. Контрольні роботи не зараховуються у наступних випадках:

- контрольна робота виконана на підставі застарілого (відміненого, зміненого) законодавства;

- виклад матеріалу в теоретичній частині роботи не є повним або без розгляду залишилися суттєві питання відповідної тематики;

- в роботі відсутні посилання на використані джерела або наведений запозичений матеріал без відповідного посилання;

- хоча б одна задача варіанту роботи виконана невірно або без належної аргументації;

- робота не є самостійною, або не відповідає вимогам, що до неї висуваються;

- контрольна робота виконана за варіантом, що не відповідає відповідному реєстраційному номеру студента у журналі академічної групи.

 

Заключні положення.

9.1. Студенти, які не здали контрольну роботу на перевірку у призначений термін, а також контрольна робота яких не була зарахована, вважаються такими, що не виконали навчального плану і не можуть бути допущені до складання заліку з навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина».

9.2. Консультації з усіх інших питань, пов’язаних з виконанням контрольної роботи, студенти можуть отримати безпосередньо у лектора, який викладав настановну лекцію або на кафедрі кримінально-правових дисциплін факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ (каб. № 508).


Варіант 1. Кримінальна відповідальність та її підстави

План

1. Поняття кримінальної відповідальності

1.1. Зміст кримінальної відповідальності

1.2. Кримінальна відповідальність і кримінальні правовідносини, їх взаємозв’язок

1.3. Часові межі кримінальної відповідальності (час виникнення та закінчення)

1.4. Співвідношення кримінальної відповідальності та кримінального покарання

1.5. Специфічні ознаки (риси) кримінальної відповідальності, що відрізняють її від інших видів юридичної відповідальності

2. Підстави кримінальної відповідальності

2.1. Філософський аспект підстави відповідальності

2.2. Правовий (юридичний) аспект підстави кримінальної відповідальності:

- фактична сторона (вчинення суспільне небезпечного діяння);

- юридична (матеріальне) сторона (наявність у вчиненому суспільно небезпечному діянні складу конкретного злочину);

- матеріальна та процесуальна підстави кримінальної відповідальності.

 

Основна та додаткова література:

1. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 456 с.

2. Багрий-Шахматов Л.В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и форм ее реализации / Л. В. Багрий-Шахматов. Ч. 2 – О.: Юридична література, 2000. – 412 с.

3. Брайнін Я.М. Основні питання загального вчення про склад злочину / Я. М. Брайнін. – К.: Київск. державний ун-т, 1964. – 189 с.

4. Мирошниченко Н.А. Состав преступления: текст лекций / Н. А. Мирошниченко. – Одесса: Юрид. лит., 2003. – 80 с.

5. Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960р. та 2001р.) / В. О. Навроцький / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – К.: Атіка, 2001. – 271 с.

6. Санталов А.И. Теоретические вопросы уголовной ответственности / А. И. Санталов. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. – 96 с.

7. Тихий В.П. Підстава кримінальної відповідальності за новим Кримінальним кодексом України / В. П. Тихий // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 3. – С. 50-53.

8. Хомич В.М. Формы реализации уголовной ответственности / В. М. Хомич. – Минск: Белгосуниверситет, 1998. – 96 с.

 

Завдання № 1

Крамаренко, від’їжджаючи на відпочинок, попросила свою сусідку Єрохіну, щоб та взяла на зберігання найбільш цінні речі на період її відсутності (золоті прикраси, іноземну валюту та комп’ютерну техніку). Єрохіна погодилася, але пізніше всі речі Крамаренко продала, а гроші привласнила. Коли Крамаренко повернулася з відпочинку і прийшла до Єрохіної забрати свої речі, остання їй сказала, що ніяких речей від неї на зберігання не брала.

Визначить, чи є підстави кримінальної відповідальності Єрохіної.

 

Завдання № 2

Семенцов, працюючи начальником управління капітального будівництва виробничого об’єднання, шляхом зловживання посадовим становищем у грудні 2010 року викрав 1, 5 м3 лісоматеріалу, а у квітні 2011 року – 10 листів шиферу.

Визначить, чи є підстави кримінальної відповідальності Семенцова.

 

Завдання № 3

Нестеренко взяв у пункті прокату холодильник та телевізор, які пізніше продав, а гроші пропив. Повернути взяті на прокат речі або сплатити їх вартість Нестеренко відмовився.

Визначить, чи є підстави кримінальної відповідальності Нестеренка.

 Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал