Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Варіант 4. Об’єкт злочину


План

1. Поняття об’єкта злочину.

2. Види об’єктів злочину.

3. Предмет злочину.

 

Основна та додаткова література:

1. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 456 с.

2. Гавриш С.Б. Теоретические предпосылки исследования объекта преступлений / С. Б. Гавриш // Право и политика. – 2000. – № 11. – С. 4-15.

3. Емельянов В.П. Понятие объекта преступлений в уголовно-правовой науке / В. П. Емельянов // Право і безпека. – 2002. – № 4. – С. 24-32.

4. Зелінський А.Ф. Об’єкт злочину і структура Особливої частини Кримінального кодексу / А. Ф. Зелінський, В. М. Куц // Вісн. Ун-ту внутр. справ. – 1997. – № 2. – С. 148-154.

5. Ковалев М.И. Проблемы учения об объективной стороне состава преступления / М. И. Ковалев. – Красноярск: Краснояр. ун-т, 1991. – 176 с.

6. Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты / Г. П. Новоселов. – М.: Норма, 2001. – 208 с.

7. Таций В.Я. Объект и предмет преступления по советскому уголовному праву / В. Я. Тацій. – Х.: Юрид. ин-т, 1982. – 101 с.

8. Таций В.Я. Объект и предмет преступления по советскому уголовному праву / В. Я. Тацій. – Х.: Вища шк., 1988. – 198 с.

9. Тацій В.Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві України: Навчальний посібник / В. Я. Тацій. – Х.: Українська юридична академія, 1994. – 76 с.

 

Завдання № 1

Визначите родовий та безпосередній об’єкти злочинів, передбачених розділом ІІ Особливої частини КК. Які із зазначених злочинів посягають на два об’єкти?

Обґрунтуйте своє рішення.

 

Завдання № 2

Назвіть кілька статей Особливої частини Кримінального кодексу України, в яких вказано на об’єкт злочину.

Обґрунтуйте своє рішення.

 

Завдання № 3

Дмитрук придбав у невстановленої особи імітаційні запали до учбових гранат та піропатрони і незаконно зберігав їх у своїй оселі. Вироком суду Дмитрука було засуджено за ч. 1 ст. 263 КК України.

Чи можуть бути вказані запали та піропатрони предметами злочину, передбаченого ст. 263 КК?


Варіант 5. Об’єктивна сторона злочину

План

1. Поняття і значення об’єктивної сторони злочину.

2. Суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність).

3. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, значення.

4. Причинний зв’язок між діянням (дією або бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками.

5. Місце, час, обстановка, спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину.

 

Основна та додаткова література:

1. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 456 с.

2. Берзін П.С. Злочинні наслідки: основні різновиди, кримінально-правове значення: монографія / П. С. Берзін. – К.: Дакор, 2009. – 736 с.

3. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления / В. Н. Кудрявцев. – М.: Госюриздат, 1960. – 244 с.

4. Кузнецова Н.Ф. Значение преступных последствий для уголовной ответственности / Н. Ф. Кузнецова. – М.: Госюриздат, 1958. – 219 с.

5. Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве / В. Б. Малинин. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2000. – 316 с.

6. Мальцев В.В. Проблема уголовно-правовой оценки общественно опасных последствий / под ред. Козаченко И.Я. / В. В. Мальцев. –Саратов: Саратов. ун-т, 1989. – 192 с.

7. Михлин А.С. Последствия преступления / А. С. Михлин. – М.: Юрид. лит., 1969. – 104 с.

8. Панов Н.И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность / Н. И. Панов. – Х.: Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1982. – 161 с.

9. Панов Н.И. Уголовно-правовое значение способа совершения преступления: учеб. пособие / Н. И. Панов. – Х.: Юрид. ин-т, 1984. – 111 с.

10. Смирнов В.И. К вопросу об общественной опасности преступного деяния / В. И. Смирнов. – 2. изд., испр., дораб. и доп. – Х.: Константа, 2003. – 152 с.

11. Тер-Акопов А.А. Бездействие как форма преступного поведения / А. А. Тер-Акопов. – М.: Юрид. лит., 1980. – 152 с.

12. Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. 2-е изд., испр. и доп. / Т. В. Церетели. – М.: Госюриздат, 1963. – 382 с.

13. Ярмыш Н.Н. Действие как признак объективной стороны преступления (проблемы психологической характеристики) / Н. Н. Ярмыш. Х.: Основа, 1999. – 84 с.

14. Ярмыш Н.Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном праве (философско-правовой анализ) / Академия правовых наук Украины; Нац. юрид. ак-мия Украины им. Ярослава Мудрого / В. В. Сташис (науч.ред.). – Х.: Право, 2003. – 512 с.

 

Завдання № 1

Старший черговий підстанції електромережі Лазаренко одержав повідомлення про обрив дроту на одному з будівельних майданчиків. Не вимкнувши струм у лінії електромережі, Лазаренко направив для усунення пошкодження чергових електромонтерів Бакаїна та Довбню. На територію майданчика самовільно проникли діти й один з них – Кузьменко доторкнувся до обірваного дроту, внаслідок чого помер на місці від враження електричним струмом.

Вирішіть питання про наявність ознак об’єктивної сторони діяння, вчиненого Лазаренком. Яким видом суспільно небезпечного діяння (дією чи бездіяльністю) характеризується вчинене? Розкрийте поняття дії та бездіяльності, їх ознаки. Назвіть умови кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність.

 

Завдання № 2

Між Олійником і Походіним, що перебували на квартирі останнього, виникла сварка, під час якої Походін, ударивши Олійника по голові, заподіявши йому легке тілесне ушкодження. Через деякий час вказана травма спричинила крововилив у мозок із тяжкими змінами в речовині та судинах головного мозку, внаслідок чого Олійник помер. У висновку судово-медичної експертизи вказано, що у розвитку крововиливу, який призвів до смерті, визначальним моментом була патологія артеріальних судин, а супутніми – захворювання (гіпертонія), алкогольне сп’яніння, конфліктна ситуація та незначна травма.

Визначте, чи підлягає Походін кримінальній відповідальності за вбивство? Дайте аналіз об’єктивної сторони вчиненого. Чи має місце причинний зв’язок між діями Походіна та смертю Олійника? Як повинне вирішуватися питання про відповідальність Походіна?

 

Завдання № 3

У відділі «Тканини» крамниці Матигін взяв рулон шовкової тканини та сховав його під своєю курткою. Покупець Сергєєва це побачила і повідомила охоронцям крамниці. Біля виходу з магазину охоронці зупинили Матигіна й зажадали щоб той розстібнув куртку. Матигін вирвався та втік з тканиною.

Варіант: Те, що Матигін вкрав рулон шовкової тканини, ніхто не помітив. Але через півгодини Матигін був затриманий працівниками міліції та тканину у нього було вилучено.

У чому полягає об’єктивна сторона вчиненого Матигіним злочину? Ознайомившись із ст.ст. 185 та 186 КК України, визначте, яке законодавче визначення цих злочинів: злочини з формальним чи матеріальним складом? Назвіть ознаки об’єктивної сторони цих злочинів.Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал