Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Варіант 2. Закон про кримінальну відповідальність


План

1. Поняття закону про кримінальну відповідальність.

2. Система та структура Кримінального кодексу України.

3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність.

4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі.

5. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі.

 

Основна та додаткова література:

1. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 456 с.

2. Блум М.И. Обратная сила закона. Действие советского уголовного закона во времени / М. И. Блум, А. А. Тилле. – М.: Юрид. лит., 1969. – 136 с.

3. Бойцов А.И. Действие уголовного закона во времени и пространстве / А. И. Бойцов. – СПб., 1995. – 104 с.

4. Борисов В.І. Питання закону про кримінальну відповідальність / В. І. Борисов, О. О. Пащенко // Питання боротьби із злочинністю: зб. наук. пр. – Х.: Право, 2006. – Вип. 12. – С. 3-22.

5. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение / Я. М. Брайнин. – М.: Юрид. лит., 1967. – 239 с.

6. Воробей П.А. Завдання і дія кримінального закону / П. А Воробей, М. Й. Коржанський, В. М. Щупаковський. – К.: Ґенеза, 1997. – 157 с.

7. Грищук В.К. Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми історії і методології / В. К. Грищук. – Л.: Світ, 1992. – 167 с.

8. Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон / Н. Д. Дурманов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. – 317 с.

9. Шляпочников А.С. Толкование уголовного закона / А. С. Шляпочников. – М.: Госюриздат, 1960. – 240 с.

 

Завдання № 1

5 листопада 2009 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері довкілля», яким була встановлена кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи для довкілля, а Кримінальний кодекс України було доповнено статтею 239-1 «Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель».

З якого часу (дата та час) зазначений Закон набув чинності, а щодо осіб, які вчинили такі діяння, виникають підстави для притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 239-1 КК України?

 

Завдання № 2

Громадянин Республіки Білорусь Кунцин був затриманий на кордоні України з Російською Федерацією на перепускному пункті «Гоптівка» під час проходження митного контролю з великою партією наркотичних засобів, які він намагався перевести на свою батьківщину.

Влада Республіки Білорусь пред’явила вимогу притягнути Кунцина до кримінальної відповідальності за кримінальним законом цієї країни, так як він є її громадянином та намагався ввести наркотичні засоби саме до Білорусі. Влада Російською Федерації, з свого боку, також пред’явила вимогу щодо притягнення Кунцина до кримінальної відповідальності за кримінальним законом Російської Федерації, так як наркотичні засоби той придбав на території цієї країни.

Яке рішення повинні прийняти компетентні органи України? Чи може Кунцин бути притягнутий до відповідальності за законом про кримінальну відповідальність України? На території якої держави Кунциним був вчинений злочин?

 

Завдання № 3

Особа без громадянства Мальченко, перебуваючи на відпочинку у Туреччині, вчинив вбивство громадянина України Корчицького.

Чи підлягає Мальченко кримінальній відповідальності згідно закону про кримінальну відповідальність України? Який принцип дії закону про кримінальну відповідальність може бути застосований у цьому випадку? За яких умов Мальченка може бути притягнуто до кримінальної відповідальності згідно із ст. 7 КК України?

 Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал