Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Варіант 7. Суб’єктивна сторона злочину


План

1. Поняття і значення суб’єктивної сторони злочину.

2. Поняття, значення та форми вини.

3. Умисел та його види.

4. Необережність та її види.

5. Змішана форма вини.

6. Мотив і мета злочину.

7. Випадок (казус) як невинне спричинення шкоди

8. Помилка та її значення для кримінальної відповідальності.

 

Основна та додаткова література:

1. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 456 с.

2. Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання / В. М. Бурдін. – Львів: ПАІС, 2006. – 200 с.

3. Вереша Р.В. Поняття вини як елемент змісту кримінального права України / Р. В. Вереша. – К.: Атіка, 2005. – 224 с.

4. Волков Б.С. Мотивы преступлений. Уголовно-правовое и социально-психологическое исследование / Б. С. Волков. / Науч. ред.: Лысов М. Д. – Казань: Казан. ун-т, 1982. – 152 с.

5. Дагель П.С. Неосторожность: Уголовно-правовые и криминологические проблемы / П. С. Дагель. – М.: Юрид. лит., 1977. – 144 с.

6. Зелинский А.Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении / А. Ф. Зелинский. – Х.: Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1986. – 167 с.

7. Злобин Г.А. Умысел и его формы / Г. А. Злобин, Б. С. Никифоров. – М.: Юрид. лит., 1973. – 264 с.

8. Коржанський М.Й. Презумпція невинуватості і презумпція вини / М. Й. Коржанський. – К.: Атіка, 2004. – 216 с.

9. Нерсесян В.А. Ответственность за неосторожные преступления / В. А. Нерсесян. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 223 с.

10. Пинаев А.А. Особенности составов преступлений с двойной и смешанной формами вины: учеб. пособие / А. А. Пинаев. – Х.: Юрид. ин-т, 1984. – 52 с.

11. Рарог А.И. Вина в советском уголовном праве / А. И. Рарог. – Саратов: Сарат. ун-т, 1987. – 186 с.

12. Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам / А. И. Рарог. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 304 с.

13. Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений / А. И. Рарог. – М., 2001. – 134 с.

14. Савченко А.В. Мотив і мотивація злочину / А. В. Савченко. – К.: Атіка, 2002. – 144 с.

15. Тарарухин С.А. Преступное поведение. Социальные и психологические черты / С. А. Тарарухин. – М.: Юрид. лит., 1974. – 224 с.

16. Тарарухин С.А. Установление мотива и квалификация преступления / С. А. Тарарухин. – К.: Вища шк., 1977. – 152 с.

 

Завдання № 1

З метою захиститися від квартирних крадіїв, Гончаренко приєднав дроти – один до ручки вхідної двері до квартири, а другий до килимка на вході в оселю та підключив їх до електромережі з напругою 220 Вт. Коли дільничний інспектор міліції робив обхід мешканців, які проживали на території його ділянки, він наступив на килим та доторкнувся до ручки дверей оселі Гончаренко, через що був смертельно травмований електричним струмом.

Ознайомившись із статтями 115 та 119 КК, визначте зміст суб’єктивної сторони вчиненого Гончаренком діяння. Чи можна розглядати психічне ставлення Гончаренка до вчиненого діяння як казус (випадок)?

 

Завдання № 2

Проніну, яка перебувала на четвертому місяці вагітності, під час однієї зі сварок жорстоко побив чоловік, що призвело до переривання вагітності.

Проаналізуйте ознаки суб’єктивної сторони вчиненого злочину. Визначте психічне ставлення Проніна до вчиненого. Ознайомтеся зі статтями 121 та 128 КК України й визначте, чи зміниться рішення, якщо: 1) Пронін не знав про вагітність дружини; 2) Пронін здогадувався про вагітність дружини.

 

Завдання № 3

Шофер вантажного автомобіля Кімлик подавав машину назад. Його товариші Сподар і Трунов, не бажаючи щоб Кімлик від’їжджав, намагалися затримати Кімлика. Для цього Трунов непомітно для Кімлика спробував ногою підштовхнути камінь під заднє колесо машини, що рухалася. Його нога ізслизнула з каменю, потрапила під заднє колесо, а сам Трунов впав під машину і його було смертельно травмовано.

Дайте аналіз психічного ставлення Кімлика до смерті Трунова. Чи можна в даному випадку констатувати невинне спричинення шкоди? Що таке казус у кримінальному праві? Визначте його зміст і значення. Чи зміниться рішення, якщо Кімлик знав, що його товариші будуть заважати руху машини?

 Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал