Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Варіант 6. Суб’єкт злочину


План

1. Поняття суб’єкту злочину та його ознаки.

2. Види суб’єктів злочину.

3. Поняття неосудності та її критерії.

4. Обмежена осудність.

5. Відповідальність за злочини, вчинені в стані сп’яніння.

 

Основна та додаткова література:

1. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 456 с.

2. Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сп’яніння / В. М. Бурдін. – К.: Атіка, 2005. – 160 с.

2. Зайцев О.В. Обмежена осудність у кримінальному праві України / О. В. Зайцев. – Х.: Майдан, 2007. – 240 с.

2. Ломако В.А. Осудність та неосудність за кримінальним правом України: конспект лекції / В. А. Ломака. – Х.: Укр. юрид. акад., 1993. – 23 с.

3. Магарин Н.С., Бараненко Д.В. Субъект преступления по новому уголовному законодательству Украины / Одесск. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. Экономико-правовой факультет / Е. Л. Стрельцов (ред.). – О.: Астропринт, 2001. – 104 с.

4. Мірошниченко Н. Обмежена осудність та її законодавче закріплення / Н. Мірошниченко, Н. Орловська // Право України – 1997. – № 7. – С. 23-26.

5. Назаренко Г.В. Невменяемость: уголовно-релевантные психические состояния / Г. В. Назаренко. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 207 с.

6. Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной ответственности / А. С. Никифоров. – М.: ЮрИнфоР, 2002. – 204 с.

7. Орлов В.С. Субъект преступления по советскому уголовному праву / В. С. Орлов. – М.: Госюридиздат, 1958. – 260 с.

8. Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность / В. Г. Павлов. – СПб.: Лань, СПб. ун-та МВД России, 2000. – 192 с.

9. Первомайский В.Б. Невменяемость / В. Б. Первомайский. – К., 2000.– 320 с.

10. Трахтеров В.С. Вменяемость и невменяемость в уголовном праве (Исторический очерк): учеб. пособие / В. С. Трахтеров. – Х.: Укр. юрид. акад., 1992. – 84 с.

11. Устименко В.В. Квалификация преступлений со специальным субъектом. Учебное пособие. К.: УМК ВО при Минвузе УССР, 1988. – 44 с.

12. Устименко В.В. Специальный субъект преступления. Монография / В. В. Устименко. – Х.: Вища шк., 1989. – 104 с.

 

Завдання № 1

Ліпілін вигулював свою собаку у сквері, коли до нього підійшов Струков і почав лаятися на Ліпіліна та його собаку. Через те, що Струков знаходився у стані алкогольного сп’яніння та сильно махав руками, собака Ліпіліна зірвалася з повідця та кинулася на Струкова, спричинивши останньому тяжкі тілесні ушкодження.

Варіант: Ліпілін сам натравив собаку на Струкова, давши їй відповідну команду.

Вирішить питання про кримінальну відповідальність Ліпіліна в обох вказаних випадках.

 

Завдання № 2

На місці вчинення крадіжки з продовольчого кіоску (ст. 185 КК) працівники міліції затримали Проктова. Під час попереднього слідства було встановлено, що він тривалий час не має постійного місця проживання, батька та матері не знає з народження, ніяких документів, які підтверджували б його особу та вік виявлено не було. Також не було встановлено будь-кого з його родичів. У зв’язку з цим виникла необхідність проведення комплексної експертизи.

Яким чином висновки експертів вплинуть на притягнення Проктова до кримінальної відповідальності, якщо:

а) буде визначено, що його вік становить 12–15 років;

б) буде визначено, що його вік становить 14–16 років;

в) буде визначено, що його вік становить 14–16 років, але в нього також виявлено затримку в розумовому розвитку і його розумовий розвиток відповідає рівню 10–11 років.

З якого віку особа підлягає кримінальній відповідальності за крадіжку?

 

Завдання № 3

Дев’яткіна затримали працівники міліції за хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю. У зв’язку з тим, що раніше Дев’яткін лікувався в психіатричному стаціонарі, була призначена судово-психіатрична експертиза, яка встановила, що Дев’яткін вчинив хуліганські дії у стані патологічного сп’яніння.

Варіант: Дев’яткін вчинив злочин у стані фізіологічного сп’яніння при наявності у нього струсу мозку.

Чи є Дев’яткін суб’єктом злочину, передбаченого ст. 296 КК України? Обґрунтуйте своє рішення.

 Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал