:


AZ OPRISKOK


Az ukrán nép felszabadító harcának részese volt a nyugat-ukrán területeken élő lakosság is. Itt a nemzeti-felszabadító mozgalmat az opriskok (szegénylegények, betyárok) képviselték. Az első írásos említésük 1629-ből való. Ahogy a keleti földeken Zaporizzsja, úgy itt a Kárpátok volt a felkelők fő központja. Ide menekültek a nehéz helyzetbe jutott parasztok és a polgárok, kis csapatokba verődtek, majd leereszkedtek a hegyekből és megtámadták a slahta, a bérlők, a kocsmárosok, az uzsorások birtokát. Az így szerzett vagyontárgyakat szétosztották a szegények között.

Az opriskokat támogatta a helyi lakosság. A partizántaktika, a váratlan támadások lehetővé tették, hogy hosszas és eredményes harcot folytassanak. Az opriskok fegyvere az íj, a lándzsa, a szekerce volt. Legismertebb vezetői közé tartozott: M. Hatala, H. Kardas, Sz. Szolinka, V. Csepec és mások.

 

AZ ARANYAT ÉRŐ NYUGALOM

A felkelés leverése után a lengyel kormány, a mágnások, a slahta kemény terrort alkalmazott az ukrán területeken. A fizikai megsemmisülés, az önkény elől a néptömegek a Zaporizzsjai Szicsbe, a Szlobodába, a Donhoz menekültek.

A kozákok, a polgárok, a parasztok tömeges elmenekülése nyugtalanította a lengyel urakat, ezért intézkedéseket tettek ennek megakadályozására. Először is 1639 nyarán helyreállították a kodaki erődöt, megerősítették a helyőrséget, hogy útját állja a Szicsbe menekülőknek. Magában a Szicsben is a kormánycsapatok helyőrsége állomásozott a zaporizzsjaiak cselekedeteinek felügyelete céljából. Lengyelország követelte Moszkvától, hogy adja ki a Szlobodába és a doni területekre áttelepült személyeket. Ez a követelés azonban teljesíthetetlen volt. Az áttelepültek lakatlan területeken hoztak létre új szlobodákat és városokat, életüket kozák mintára szervezték meg.A kozákok és a parasztok felkelésének leverését követő egy évtizedes időszakot viszonylagos nyugalom jellemezte, bár az okmányok tanúsága szerint időnként előfordultak tiltakozó megmozdulások a szociális és nemzeti elnyomás ellen. A lengyel kormány úgy vélte, hogy sikerült aranyat érő nyugalmat" teremteni az ukrán területeken. A valóságban azonban a nép csendben várta, hogy eljöjjön a megfelelő alkalom.

 mylektsii.su - - 2015-2022 . (0.007 .)