:


AZ UKRÁN TERÜLETEK A ROMLÁS IDŐSZAKÁBAN


Jurij Hmelnickij első hetmansága (1657)

B. Hmelnickij, amikor halála közeledtét érezte, gondoskodott az utódlásról. Azt akarta, hogy idősebb fia, a tehetséges és bátor harcos, Timis legyen a hetmani jogar örököse. Ám Timis 1653-ban Moldovában meghalt. Ezután B. Hmelnickij kieszközölte a cári kormány beleegyezését, hogy utódjává második fiát, Jurijt tegye meg. Jurij ekkor még csak 16 éves volt.

Bohdan Hmelnickij 1657. július 27-én halt meg. Apja halála utána Jurij mindössze egy hónapig tudhatta magáénak a hetmani jogart. A testben és lélekben gyenge" ifjú nem kívánt hetman lenni, helyette beiratkozott a kijevi-mohilai kollégiumba. A hetman - Jurij tanácsosa - Iván Vihovszkij főírnok lett. Ez a váltás 1657 októberében történt a korszunyi nagytanács összeülésével.

 

Iván Vihovszkij (1657-1659)

I. Vihovszkij nemesi családból származott, a kijevi-mohilai kollégiumban tanult, majd a királyi udvarban szolgált. B. Hmelnickij hetmansága alatt főírnok, számos alkalommal ment követségbe, vett részt tárgyalásokon. I. Vihovszkij alapjában véve B. Hmelnickij államépítési programját folytatta, az ő törekvése is az volt, hogy az ukrán területeket megtartsa a hetmani uralom alatt. 1657 októberében befejezte a tárgyalásokat a svédekkel, amit még B. Hmelnickij kezdett el, megkötöttek egy védelmi jellegű szövetséget. Felújította a szövetséget a Krímmel, tárgyalóasztalhoz ült Lengyelországgal. Moszkvával nem akart szakítani, de úgy vélte, hogy ebben a szövetségben a feleknek egyenrangúnak kell lenniük. Arra törekedett, hogy a cári kormány ne avatkozzon be az ukrán területek belügyeibe. Követelte, hogy a hetmant az ukrán állam egyedüli képviselőjének ismerjék el, azaz a cári kormány csak az ő jelenlétében tárgyaljon a sztársinákkal, a papsággal és a zaporizzsjaiakkal. Ez azért volt fontos, mert a hetmant választó nagytanácson nem voltak jelen a zaporizzsjaiak.I. Vihovszkij hetmanságának időszaka igen bonyolult volt: romlott Ukrajna nemzetközi és belső helyzete, a cári vajdák önkényeskedtek az ukrán városokban. I. Vihovszkij, B. Hmelnickijjel ellentétben, nem volt képes kezelni a feszült helyzetet. Éleződött a harc a hetmani jogarért.

 mylektsii.su - - 2015-2022 . (0.015 .)