:


I. Bruhoveckij politikája


Az események hatására felmerült a lehetősége a két terület egyesítésének, de Brjuhoveckij nem rendelkezett elegendő erővel az egyesítés végrehajtásához, ráadásul idővel elveszítette azoknak a támogatását, akiknek a hetmanságot köszönhette.

I. Brjuhoveckij politikája lehetővé tette a cári hatalom megerősödését az ukrán területeken. 1665-ben egy több mint ötszáz fős küldöttséget vezetett Moszkvába. Ott a hetman, a személye iránti bizalom és hatalmának megerősítéséhez való támogatás elnyerése érdekében kérte, hogy az ukrán városokban és Zaporizzsjában növeljék az orosz vajdák számát (12 ezer katona kíséretében). Ez bekerült az ún. 1665. évi moszkvai cikkelyekbe is. A cikkelyek értelmében fokozódott az ukrán területeknek a cári hatalomtól való közigazgatási és pénzügyi függősége. A vajdák jogot nyertek a közigazgatási és a bírósági ügyekbe való beavatkozásra. A hetman nem léphetett diplomáciai kapcsolatba egyetlen külországgal sem. A hetman megválasztása a hatalmas uralkodó utasítására" történhetett. I. Brjuhoveckij kérte, hogy Moszkvából küldjenek metropolitát Kijevbe. A moszkvai cikkelyek" megerősítették a sztársina privilégiumait, a kozákok jogait és szabadságát. Az ukrán területek parasztjaitól és polgáraitól beszedett adónak nem a hetman, hanem a cár kincstárába kellett kerülnie. E célból a következő évben e területeken népszámlálást kívántak végrehajtani.I. Brjuhoveckij politikája felháborodást váltott ki az ukránok részéről.

1666-ban megtörtént a népszámlálás, ezt követően pedig megállapították a cári kincstárba befizetendő adók mértékét. Ezzel egyidejűleg növelték meg az ukrán területeken állomásozó cári katonaság létszámát. A vajdák nem voltak tekintettel a helyi rendre és bevett szokásokra, beavatkoztak a közigazgatásba és a bíráskodásba, elfoglalták a földeket. Számos jogtalanságot követett el a lakossággal szemben a sztársina is. Mindezek eredményeképpen 1666 nyarán kitört a perejaszlavi felkelés. Egy hónap múlva a felkelést elfojtotta a hetmani és a cári katonaság.

 mylektsii.su - - 2015-2022 . (0.006 .)