:


Tatár pusztítások


1654-től kezdve, amikor kitört az orosz-lengyel háború, a Krími Kánság szövetségese volt Lengyelországnak. A lengyel kormány az elveszített ukrán területek visszaszerzése érdekében megengedte a tatároknak, hogy kirabolják az ukrán földek lakosságát. A támadások több mint 10 éven át folytatódtak. A XVII. század közepén, amikor Petro Dorosenkót választották meg hetmannak (1665), a helyzet némileg megváltozott. Ugyanekkor lett Törökországban Adil-Girej a szultán, akinek szövetséget kellett kötnie a moszkvai állammal Lengyelország ellen.

P. Dorosenko abban a törekvésében, hogy az ukrán területeket felszabadítsa mindenféle idegen uralom alól, Törökország és a Krími Kánság segítségére támaszkodott. Ám a segítségért nagy árat kellett fizetni, mert már B. Hmelnickij óta ezek a szövetségesek folyamatosan fosztogatták az ukrán városokat és falvakat, a lakosságot rabságba hurcolták. Amikor 1666 tavaszán a moszkvai állam és Lengyelország tárgyalni kezdett a békéről (melynek eredményeképpen felosztották egymás között Ukrajnát), P. Dorosenko szövetségben a tatárokkal Braclav mellett megsemmisítő csapást mért a lengyel seregre. A következő évben P. Dorosenko hetman 24 ezer kozák és néhány ezer tatár élén bekerítette a lengyel hadsereget a galíciai Pidhajci alatt. A zaporizzsjaiak Iván Szirko kisata-mán vezetésével megtámadták Perekopot, miután a tatárok különbékét kötöttek a lengyelekkel. P. Dorosenko elismerte Lengyelország fennhatóságát.1672-ben Törökország szövetségben P. Dorosenkóval háborút folytatott Lengyelország ellen. A bucsai szerződés (1672) értelmében Lengyelország lemondott Podóliáról és Galícia egy részéről. E területek török tartománnyá váltak. A jobbparti földek többi része a hetman vezetése alatt álló kozák Ukrajnához tartozott, és török protektorátus alattvolt

Ugyanekkor ejtették foglyul a törökök Umany alatt Jurij Hmelnickijt, a Krímen át Sztambulba vitték, ahol az egyik kolostorban szerzetes lett.

1676-ban I. Szamojlovics, a Balparti Ukrajna hetmanja serege élén átkelt a Dnyeperen a Jobbpartra. P. Dorosenko, aki kiábrándult volt az Ukrajna felszabadítására és egyesítésére való próbálkozásainak sikertelensége miatt, I. Szamojlovics javára lemondott a hetmanságról. Törökország azonban megakadályozta, hogy Ukrajna két része I. Szamojlovics hatalma alatt egyesüljön.

 mylektsii.su - - 2015-2022 . (0.011 .)