:


Az 1659. évi perejaszlavi felkelés


A győzelem I. Vihovszkij hetmanságának legnagyobb sikere volt. Közben aktivizálta tevékenységét az ellenzék. Felkelést készítettek elő a hetman ellen. Ahetman ellenes felkelést előkészítő kozák elöljárók között volt Jakim Szomko, Vaszil Zolotarenko, Iván Szirko, Iván Brjuhoveckij stb. Ellenezték a hetman lengyel orientációját, de ugyanakkor féltek a moszkvai állammal való konfliktustól is. A hetman ellenes felkelés Perejaszlavban robbant ki. Timis Cicjura perejaszlavi ezredes ellenőrzése alá vonta a várost, majd segítségül hívta az orosz katonaságot. A felkelők elfoglalták Nyizsint, Korszunyt és néhány más várost. Az orosz csapatok megindultak Perejaszlav, Nyizsin, Poltava felé.

I. Vihovszkij hetman nehéz helyzetbe került. Jurij Hmelnickij elhatározta, hogy él a lehetőséggel. A szicsbe elküldte szolgáját, Iván Brjuhoveckijt azzal, hogy bepanaszolja I. Vihovszkijt, mintha az erőszakkal fosztotta volna meg hetmanságától, amelyre a seregek választották meg és az apai áldás emelte. A lengyelellenes beállítottságú zaporizzsjaiak röviddel ezután nem sokkal hetmanjukká választották J. Hmelnickijt.

Jurij Hmelnickij második hetmansága (1659-1662)

Az új hetman első politikai lépése a hagyacsi szerződés semmissé tétele volt. Jurij Hmelnickij köré apja tapasztalt bajtársai gyűltek: Petro Dorosenko, Iván Kovalevszkij, Iván Szirko, a Zaporizzsjai Szics kisatamánja és mások. Moszkva felé közeledett. A kozák vezetés részéről a cár hatalma alá való visszatérés követelménye volt a hetmani hatalom nagyobb szabadsága, az ukrán egyháznak a moszkvai patriarchátustól való függetlensége és a cári csapatoknak az ukrán területekről való kivonása. A hetman 1659-ben a Perjaszlavi cikkelyekben szerződést kötött az oroszokkal. A Márciusi cikkelyeken alapult, de jobban korlátozta a hetman hatalmát a bíráskodás és a közigazgatás kérdéseiben. A hetman nem létesíthetett nemzetközi kapcsolatokat, a kijevi metropolita a moszkvai patriarchának lett alárendelve, az ezredesek és a legfőbb sztársina megválasztásának joga a tanács hatáskörébe lett utalva. A cári vajdák és a katonaság nemcsak Kijevben, hanem Perejaszlavban, Nyizsinben, Csernyihivben, Braclavban, Umanyban is megjelent. A katonaság ellátásáról a lakosságnak kellett gondoskodni. Külön pont állapította meg, hogy minden ukránnak joga van a panaszával közvetlenül, a hetman megkerülésével, a cári kormány képviselőjéhez fordulni. Ez ahhoz vezetett, hogy a hetman elveszítette az események ellenőrzését. mylektsii.su - - 2015-2022 . (0.012 .)